clock

Thế Giới

21:14 29-07-2020

10 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2020: Hơn một nửa là các công ty công nghệ

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 100 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2020.

1. Apple

Giá trị thương hiệu: 241,2 tỷ USD

Thay đổi so với năm 2019: 17%

Lĩnh vực: Công nghệ (Ảnh: Apple)

 10 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2020: Hơn một nửa là các công ty công nghệ  - Ảnh 1.

2. Google

Giá trị thương hiệu: 207,5 tỷ USD

Thay đổi so với năm 2019: 24%

Lĩnh vực: Công nghệ (Ảnh: Bloomberg)

 10 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2020: Hơn một nửa là các công ty công nghệ  - Ảnh 2.

3. Microsoft

Giá trị thương hiệu: 162,9 tỷ USD

Thay đổi so với năm 2019: 30%

Lĩnh vực: Công nghệ (Ảnh: Getty Images)

 10 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2020: Hơn một nửa là các công ty công nghệ  - Ảnh 3.

4. Amazon

Giá trị thương hiệu: 135,4 tỷ USD

Thay đổi so với năm 2019: 40%

Lĩnh vực: Công nghệ (Ảnh: Bloomberg)

 10 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2020: Hơn một nửa là các công ty công nghệ  - Ảnh 4.

5. Facebook

Giá trị thương hiệu: 70,3 tỷ USD

Thay đổi so với năm 2019: -21%

Lĩnh vực: Công nghệ (Ảnh: Bloomberg)

 10 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2020: Hơn một nửa là các công ty công nghệ  - Ảnh 5.

6. Coca-Cola

Giá trị thương hiệu: 64,4 tỷ USD

Thay đổi so với năm 2019: 9%

Lĩnh vực: Đồ uống (Ảnh: Bloomberg)

 10 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2020: Hơn một nửa là các công ty công nghệ  - Ảnh 6.

7. Disney

Giá trị thương hiệu: 61,3 tỷ USD

Thay đổi so với năm 2019: 18%

Lĩnh vực: Giải trí (Ảnh: Getty Images)

 10 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2020: Hơn một nửa là các công ty công nghệ  - Ảnh 7.

8. Samsung

Giá trị thương hiệu: 50,4 tỷ USD

Thay đổi so với năm 2019: -5%

Lĩnh vực: Công nghệ (Ảnh: Bloomberg)

 10 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2020: Hơn một nửa là các công ty công nghệ  - Ảnh 8.

9. Louis Vuitton

Giá trị thương hiệu: 47,2 tỷ USD

Thay đổi so với năm 2019: 20%

Lĩnh vực: Hàng hóa xa xỉ (Ảnh: Bloomberg)

10. McDonald’s

Giá trị thương hiệu: 46,1 tỷ USD

Thay đổi so với năm 2019: 5%

Lĩnh vực: Chuỗi nhà hàng (Ảnh: Bloomberg)