clock

Trong Nước

09:00 09-06-2023

100.000 USD tương đương 28 năm thu nhập bình quân Philippines, 14 năm của Thái Lan, còn Việt Nam thì sao?

Hiện nay, 100.000 USD tương đương 1,5 năm thu nhập bình quân của Singapore; 9,3 năm thu nhập bình quân của Malaysia; còn các nước khác trong khu vực Đông Nam Á thì sao?

100.000 USD tương đương 28 năm thu nhập bình quân Philippines, 14 năm của Thái Lan, còn Việt Nam thì sao? - Ảnh 1.

Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (WB), năm 2021, Singapore là nước có thu nhập bình quân cao nhất trong khu vực Đông Nam Á, đạt khoảng 64.010 USD. Brunei xếp thứ 2 với thu nhập bình quân đạt khoảng 30.320 USD.

Malaysia có thu nhập bình quân đạt khoảng 10.710 USD, xếp thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. Thái Lan xếp thứ 4 với thu nhập bình quân đạt khoảng 7.090 USD. Indonesia xếp thứ 5 với thu nhập bình quân đạt khoảng 4.180 USD.

Việt Nam có thu nhập bình quân đạt khoảng 3.590 USD, xếp thứ 6 trong khu vực Đông Nam Á. Cùng với đó, Philippines, Lào, Campuchia, Myanmar và Đông Timor có thu nhập bình quân lần lượt là 3.550 USD, 2.500 USD, 1.580 USD, 1.170 USD và 1.140 USD.

Theo đó, 100.000 USD tương đương với 1,5 năm thu nhập bình quân của Singapore; 3,3 năm với mức thu nhập bình quân của Brunei; 9,3 năm với mức thu nhập bình quân của Malaysia.

Singapore, Brunei và Malaysia là 3 nước có mức thu nhập bình quân tương trương 100.000 USD dưới 10 năm.

100.000 USD tương đương 28 năm thu nhập bình quân Philippines, 14 năm của Thái Lan, còn Việt Nam thì sao? - Ảnh 2.

Số năm mà thu nhập bình quân các nước trong khu vực Đông Nam Á tương đương 100.000 USD

Cùng với đó, 100.000 USD tương đương 28 năm thu nhập bình quân Philippines, 14 năm thu nhập bình quân của Thái Lan , còn thu nhập bình quân Việt Nam tương đương khoảng 27,8 năm.

Còn thu nhập bình quân hiện tại của Lào, Campuchia, Myanmar Đông Timor tương đương 100.000 USD khoảng 40 năm; 63,5 năm; 85,5 năm và 88 năm.

Trong các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á, Singapore và Brunei là 2 nước được xếp vào nhóm nước có thu nhập cao (thu nhập bình quân trên 12.536 USD). Malaysia, Thái Lan, Indonesia được xếp vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao (thu nhập bình quân trong khoảng 4.046 – 12.535 USD).

 

Các quốc gia còn lại Việt Nam, Philippines, Lào, Campuchia, Myanmar, Đông Timor đều thuộc nhóm nước có thu nhập trung bình thấp (thu nhập bình quân trong khoảng 1.036 – 4.045 USD).

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, với mức thu nhập bình quân đầu người hiện nay, Việt Nam có khả năng gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao trước năm 2030 nếu không vướng bẫy thu nhập trung bình thấp.

Tuy nhiên, kinh nghiệm thế giới cho thấy, đa số các quốc gia khi chạm đến ngưỡng này thì tốc độ tăng trưởng chậm dần, nhiều vấn đề của nền kinh tế xuất hiện mang tính cơ cấu và gặp khó khi giải quyết dứt điểm.

Cùng với đó, nền kinh tế phải đối mặt với nhiều vấn đề về già hóa dân số, an sinh xã hội, môi trường, cạn kiệt tài nguyên… hệ quả là chỉ rất ít các quốc gia vượt qua được bẫy thu nhập trung bình để trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Tại Tọa đàm đối thoại chính sách: "Đổi mới thể chế kinh tế tại Việt Nam, hướng tới nước thu nhập trung bình cao trước năm 2030" diễn ra vào 1/3, GS. Phạm Hồng Chương nói rằng: "Trong số 101 quốc gia có mức thu nhập trung bình trong thập niên 1960, chỉ có 13 quốc gia trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2008. Thực tiễn này cho thấy để biến khát vọng thành hiện thực, Việt Nam phải tiếp tục con đường đã chứng tỏ mang lại thành công trong hơn 30 năm qua, đó là phát triển kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế".

Cũng tại Tọa đàm, TS. Fred McMahon thuộc Viện Nghiên cứu Fraser Canada cho rằng, "đòn bẩy" cho hạ tầng kinh tế sẽ giúp nâng cao thu nhập đầu người đồng thời tăng năng suất và tăng trưởng kinh tế. Lợi thế khác, Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ với mức trung bình 6% trong vòng 10 năm qua, trong khi các quốc gia giàu hơn sẽ tăng trưởng chậm lại. Mặt khác, các quốc gia khác (như Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan) bắt kịp tốc độ tăng trưởng của Việt Nam nhưng "mờ nhạt" dần khi họ không thể cải thiện tự do kinh tế.