clock

Ảnh banner quảng cáo

Trong Nước

05:34 09-10-2015

100 DN đạt "Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu 2015"

UBND TP.HCM vừa công bố danh sách các doanh nghiệp đạt danh hiệu "Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu 2015".

Đây là kết quả cuộc bình chọn do UBND TP.HCM tổ chức nhằm ghi nhận, tôn vinh và động viên những doanh nghiệp đã nỗ lực duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình, góp phần ổn định nền kinh tế nước nhà, tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội...

Việc xét chọn được tổ chức 2 năm một lần, dựa trên các tiêu chí như: Doanh thu và lợi nhuận, tình hình thực hiện pháp luật, tình hình thực hiện chính sách đối với người lao động và trách nhiệm xã hội, giải pháp đổi mới sản xuất kinh doanh, tình hình tham gia cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", tình hình tham gia các hoạt động cộng đồng và các thành tích đạt được...

Theo đó, năm 2015 có 100 doanh nghiệp hoạt động trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau trên địa bàn TP.HCM được công nhận đạt danh hiệu "Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu".

Lễ tôn vinh các doanh nghiệp đạt "Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu 2015" sẽ được tổ chức vào dịp chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

 

P.V/ DNSG