clock

Trong Nước

01:07 15-10-2015

14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội và 7 chương trình đột phá của TP.HCM

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, quyết tâm đưa TP.HCM trở thành một trong những đô thị có vai trò quan trọng trong khu vực Đông Nam Á.

Tại phiên họp ngày 14/10, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa IX, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải khẳng định, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; huy động mọi nguồn lực, xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, giữ vai trò đầu tàu về kinh tế - xã hội; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á. Đây là tư tưởng chủ đạo, là mục tiêu phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố đánh giá, trong những năm tới, tình hình thế giới và trong nước sẽ có những thuận lợi, thời cơ và nhiều khó khăn, thách thức đan xen phức tạp. Đất nước ta tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng hơn, thực hiện lộ trình cam kết quốc tế, vấn đề Biển Đông, biên giới Tây Nam, vấn đề biến đổi khí hậu… sẽ là sức ép rất lớn cả về năng lực cạnh tranh và ổn định chính trị trên địa bàn TP.HCM, đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân Thành phố phải nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải khẳng định, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 có ý nghĩa rất quan trọng

Trên cơ sở dự báo và phân tích tình hình, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố đã xác định mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Cụ thể, mục tiêu 5 năm tới phải đặt trọng tâm xây dựng Đảng bộ Thành phố thật trong sạch vững mạnh; tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước; không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế Thành phố, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng con người, thực tiễn tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Đồng thời, xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

Để thực hiện những mục tiêu tổng quát giai đoạn 2015 - 2020, Đảng bộ Thành phố cũng đã đề ra 14 chỉ tiêu quan trọng về kinh tế - xã hội như: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn Thành phố (GRDP) bình quân hàng năm từ 8% - 8,5% (tính theo GDP thì tăng hơn 1,5 lần mức tăng trưởng GDP bình quân của cả nước), chuyển dịch cơ cấu theo định hướng dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, nông - lâm nghiệp và thủy sản; trong đó tỷ trọng của dịch vụ trong GRDP đến năm 2020 chiếm từ 56% đến 58%. Tỷ trọng đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào GRDP bình quân hàng năm từ 35% trở lên. Tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân khoảng 30% GRDP.

Ngoài ra, GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020 đạt 9.800 USD. Đến năm 2020, tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề đạt 85% trong tổng lao động làm việc. Trong 5 năm, tạo việc làm mới cho 625.000 người lao động (bình quân 125.000 lao động/năm); tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4,5%. Đồng thời, đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng so với đầu năm 2011 là 3,5 lần; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 - 2020 bình quân 1%/năm. Đến cuối năm 2020, đảm bảo nước sạch cho 100% hộ dân.

Đến cuối năm 2020, tổng diện tích nhà ở xây dựng mới đạt 40 triệu m2 và diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 19,8 m2/ người. Đến cuối năm 2020, đạt 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (từ 3 - 18 tuổi). Đến cuối năm 2020, đạt tỷ lệ 20 bác sĩ/10.000 dân, 42 giường bệnh đạt chuẩn quốc gia/10.000 dân. Đến cuối năm 2020, xử lý chất thải y tế và nước thải công nghiệp đạt 100%.

Về chỉ tiêu xây dựng Đảng, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh năm sau cao hơn năm trước theo hướng ngày càng thực chất hơn, kéo giảm tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng yếu kém xuống dưới 0,5%/năm.

Về năng lực quản lý của bộ máy chính quyền, phấn đấu Thành phố trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR-index).

Để hoàn thành những chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng này, cũng như phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của vùng, của cả nước, nhiệm vụ của Thành phố là tạo sự đột phá trong nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh; phát triển đô thị bền vững, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo và phát triển, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ.

7 chương trình đột phá của TP.HCM giai đoạn 2015 - 2020

(1) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; 
(2) Cải cách hành chính; 
(3) Nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập; 
(4) Giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; 
(5) Giảm nước ngập; 
(6) Giảm ô nhiễm môi trường; 
(7) Chỉnh trang và phát triển đô thị.

 

HẢI ÂU/ DNSG