clock

Ảnh banner quảng cáo

Trong Nước

05:40 13-10-2015

40 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2015

Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin (VINASA) vừa công bố danh sách các doanh nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) hàng đầu năm 2015.

Danh sách gồm 40 doanh nghiệp, được lựa chọn từ 87 doanh nghiệp nộp hồ sơ tham gia bình chọn, dựa trên các tiêu chí như doanh thu, mức tăng trưởng, giải pháp sáng tạo, khả năng tích hợp hệ thống...

Theo bà Nguyễn Thị Thu Giang - Phó tổng Thư ký VINASA, sau khi nhận hồ sơ từ doanh nghiệp, các đoàn thẩm định của Hiệp hội đã làm việc với từng doanh nghiệp và xem xét lựa chọn.

40 doanh nghiệp được chọn là các doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực Cung cấp giải pháp, phần mềm; BPO, IT Outsourcing, Offshoring; và Nội dung số, ứng dụng và giải pháp cho mobile. 

 
P.T/ DNSG