clock

Trong Nước

05:59 17-10-2015

9 tháng, cả nước nhập siêu vượt 4 tỷ USD

Tổng cục Hải quan vừa công bố số liệu xuất nhập khẩu 9 tháng đầu năm 2015.

Báo cáo của Tổng cục Hải quan cho biết, 9 tháng đầu năm 2015, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 244,46 tỷ USD (tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước).

Trong đó, xuất khẩu đạt gần 120,22 tỷ USD (tăng 9,2%) và nhập khẩu đạt 124,25 tỷ USD (tăng 15,6%). Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa trong 9 tháng của cả nước thâm hụt ở mức 4,03 tỷ USD.

Nếu tính riêng trong tháng 9, Việt Nam đã xuất khẩu đạt 13,81 tỷ USD, giảm 4,6% so với tháng 8; còn kim ngạch nhập khẩu đạt 14,03 tỷ USD.

Theo đó, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam đã thâm hụt 220,6 triệu USD trong tháng 9, sau khi ghi nhận mức thặng dư gần 350 triệu vào tháng 8.

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Cơ quan Hải quan cũng cho biết, Trung Quốc hiện vẫn là thị trường Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất trong 9 tháng đầu năm 2015.

Trong đó, 7 mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 1 tỷ USD trở lên bao gồm: Máy móc và thiết bị phụ tùng (6,8 tỷ USD), điện thoại và linh kiện (5,2 tỷ USD), vải các loại (3,8 tỷ USD), máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (3,8 tỷ USD), sắt thép (3,1 tỷ USD), nguyên phụ liệu dệt may (1,3 tỷ USD),sản phẩm thép (hơn 1 tỷ USD).

Ở chiều ngược lại, Việt Nam chỉ có 2 mặt hàng xuất khẩu sang Trung Quốc đạt giá trị cao, đó là xơ và sợi dệt các loại (đạt hơn 1 tỷ USD) và máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (đạt 1,9 tỷ USD).

Mạnh Nguyễn/ Diễn đàn đầu tư