clock

Doanh Nghiệp

21:15 07-10-2019

9 tháng đầu năm, PVN nộp ngân sách nhà nước hơn 78 nghìn tỉ đồng

Kết thúc quý III/2019, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tiếp tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2019. Theo đó, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của PVN đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Theo PVN, sản xuất đạm 9 tháng đầu năm 2019 đạt 1,10 triệu tấn, vượt 8% kế hoạch và bằng 76,6% kế hoạch năm.

Sản xuất điện 9 tháng đầu năm 2019 đạt 16,42 tỉ kWh, vượt 4,3% kế hoạch và bằng 76% kế hoạch năm. Sản xuất xăng dầu 9 tháng đầu năm 2019 đạt 8,99 triệu tấn, vượt 5,6% kế hoạch và bằng 79,2% kế hoạch năm.

Các chỉ tiêu tài chính của tập đoàn 9 tháng năm 2019 (tổng doanh thu, nộp ngân sách nhà nước) đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, cụ thể: Tổng doanh thu tháng 9 ước đạt 61,4 nghìn tỉ đồng, vượt 9,5% so với kế hoạch. Tính chung 9 tháng đạt 560,6 nghìn tỉ đồng, vượt 12% kế hoạch 9 tháng và bằng 92% kế hoạch năm.

Nộp ngân sách Nhà nước toàn tập đoàn tháng 9 đạt 8,7 nghìn tỷ đồng, vượt 16,4% kế hoạch. Tính chung 9 tháng nộp ngan sách nhà nước 78,5 nghìn tỉ đồng, vượt 11,1% so với kế hoạch 9 tháng và bằng 89% kế hoạch năm. Lợi nhuận/cổ tức được chia từ các đơn vị thành viên đến ngày 24.9.2019 đạt 92% kế hoạch cả năm.

Bên cạnh đó, các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam như: Rusvietpetro, PTSC, PVGas, PVTrans đều hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm các chỉ tiêu về tài chính.

Được biết, từ việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã được tổ chức đánh giá hàng đầu thế giới Fitch Ratings xếp hạng BB+.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục giữ vị trí quán quân trong Bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2019 do Vietnam Report bình chọn.

Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro hạ thủy thành công khối thượng tầng giàn BK-20 thuộc mỏ Bạch Hổ.

Đây là công trình đã được các đơn vị thành viên của Vietsovpetro tự thiết kế, mua sắm và chế tạo nhiều hạng mục quan trọng. Vietsovpetro đạt giải cao tại Hội thi "Khoa học kỹ thuật dành cho các chuyên gia trẻ lần thứ VII" tại Nga.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đạt giải Nhì toàn đoàn Hội thi Người làm công tác An toàn vệ sinh lao động giỏi toàn quốc năm 2019; Nhà máy Đạm Cà Mau hoàn thành bảo dưỡng tổng thể năm 2019, chính thức vận hành trở lại sẵn sàng phục vụ nhu cầu phân bón cho mùa vụ Đông Xuân.

Công ty Cổ phần Lọc Hoá dầu Bình Sơn là doanh nghiệp đứng đầu ngành dịch vụ dầu khí về năng lực quản trị tài chính năm 2018... dịch vụ cơ khí chế tạo giàn khoan dầu khí đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

 
 

theo lao động