clock

Trong Nước

05:09 26-09-2015

9 tháng, kim ngạch xuất khẩu cả nước tăng 9,6%

Thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 9 kim ngạch xuất khẩu của cả nước ước đạt 14,2 tỷ USD, giảm 1,9% so với tháng trước.

Trong đó, xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI không kể dầu thô ước đạt 9,8 tỷ USD, giảm 2,6%; tính cả dầu thô ước đạt 10,11 tỷ USD, giảm 2,4%.

Tính chung 9 tháng ​của năm 2015, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 120,7 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2014; trong đó, xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI không kể dầu thô ước đạt 82,2 tỷ USD, tăng 21,1% và chiếm 68,1% tổng kim ngạch xuất khẩu; tính cả dầu thô ước đạt 85,2 tỷ USD, tăng 15,8%.

Một số mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch tăng cao là: dệt may đạt 17,1 tỷ USD, tăng 10,6%; da giầy đạt 8,8 tỷ USD, tăng 18,4%; gỗ và các sản phẩm gỗ đạt 4,9 tỷ USD, tăng 9,1%; điện thoại và các linh kiện đạt 23,2 tỷ USD, tăng 34%; máy tính và linh kiện điện tử đạt 11,4 tỷ USD, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước...

Mỹ đang là thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam. Trong 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này tăng 19,6%, chiếm tỷ trọng khoảng 20,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Tiếp đến là thị trường Trung Quốc với kim ngạch xuất khẩu tăng 12,5%, chiếm tỷ trọng 10,4%; EU, kim ngạch xuất khẩu tăng 12,4%, chiếm tỷ trọng khoảng 18,9%...

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu tháng 9 của cả nước ước đạt 14,3 tỷ USD, tăng 1,2% so với tháng trước; trong đó, nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI ước đạt 8,4 tỷ USD, tăng 2,5%.

Tính chung 9 tháng, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước ước đạt 124,6 tỷ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2014. Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu trong 9 tháng năm 2015 gồm: xăng dầu đạt 7,1 triệu tấn, tăng 7,5% về lượng; sắt thép các loại 11,5 triệu tấn, tăng 41,5% về lượng; phân bón 3,2 triệu tấn, tăng 8,4% về lượng; máy móc thiết bị đạt 20,9 triệu USD, tăng 30% về kim ngạch; máy tính và linh kiện đạt 17,3 tỷ USD, tăng 31% về kim ngạch…

Về thị trường nhập khẩu, 9 tháng năm 2015, nhập khẩu từ châu Á chiếm khoảng 80,2% tổng kim ngạch nhập khẩu… Như vậy, trong 9 tháng qua, nền kinh tế nhập siêu khoảng 3,9 tỷ USD, bằng 3,2% kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, khu vực FDI không kể dầu thô xuất siêu 8,86 tỷ USD; nếu kể cả dầu thô xuất siêu 11,9 tỷ USD. Trong khi khu vực doanh nghiệp nhập siêu ước khoảng 15,8 tỷ USD.

 

THÚY HIỀN/TTXVN