clock

Bất Động Sản

08:23 10-11-2020

Bảng giá đất Hà Nội 2020-2024, giá đất quận Hoàn Kiếm cao nhất

Bảng giá đất Hà Nội 2020 được áp dụng giai đoạn 2020 - 2024 có gì thay đổi so với trước? Giá đất ở khu vực nào cao nhất? Giá đất khu vực ngoại thành như thế nào?

Theo quy định tại bảng giá đất Hà Nội 2020 – 2024, căn cứ vào khả năng sinh lợi và điều kiện cơ sở hạ tầng thuận lợi cho sinh hoạt, kinh doanh và cung cấp dịch vụ, đất Hà Nội được xác định gồm 4 vị trí như sau:

Vị trí 01 tiếp giáp đường, phố có tên trong bảng giá đất có khả năng sinh lợi và điều kiện cơ sở hạ tầng thuận lợi hơn các vị trí tiếp theo.

Vị trí 02, 03, 04 theo thứ tự khả năng sinh lợi và điều kiện cơ sở hạ tầng kém thuận lợi hơn vị trí 01.

Trong đó, giá đất cao nhất của thành phố thuộc về quận Hoàn Kiếm với mức 187.920.000 đồng/m2. Mức giá này tương ứng với vị trí 1 gồm các đường: Lê Thái Tổ, đường Hàng Ngang, đường Hàng Đào; Riêng giá đất nông nghiệp vẫn giữ nguyên như trước đây.

Dưới đây là bảng giá đất quận Hoàn Kiếm 2020 - 2024:

Bảng giá đất Hà Nội 2020-2024, giá đất quận Hoàn Kiếm cao nhất - Ảnh 1.
Bảng giá đất Hà Nội 2020-2024, giá đất quận Hoàn Kiếm cao nhất - Ảnh 2.
Bảng giá đất Hà Nội 2020-2024, giá đất quận Hoàn Kiếm cao nhất - Ảnh 3.
Bảng giá đất Hà Nội 2020-2024, giá đất quận Hoàn Kiếm cao nhất - Ảnh 4.
Bảng giá đất Hà Nội 2020-2024, giá đất quận Hoàn Kiếm cao nhất - Ảnh 5.
Bảng giá đất Hà Nội 2020-2024, giá đất quận Hoàn Kiếm cao nhất - Ảnh 6.
Bảng giá đất Hà Nội 2020-2024, giá đất quận Hoàn Kiếm cao nhất - Ảnh 7.
Bảng giá đất Hà Nội 2020-2024, giá đất quận Hoàn Kiếm cao nhất - Ảnh 8.
Bảng giá đất Hà Nội 2020-2024, giá đất quận Hoàn Kiếm cao nhất - Ảnh 9.
Bảng giá đất Hà Nội 2020-2024, giá đất quận Hoàn Kiếm cao nhất - Ảnh 10.

Ngoài ra, mức giá đất này được sử dụng để tính thuế sử dụng đất; Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất; Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Tính tiền bồi thường khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất…

Đồng thời, đây cũng là giá đất để làm cơ sở xác định trong trường hợp tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi được Nhà nước giao, cho thuê không qua đấu giá quyền sử dụng đất…