clock

Doanh Nghiệp

09:10 30-05-2023

Bất chấp các mỏ chủ lực suy giảm tự nhiên, một doanh nghiệp khai thác dầu vẫn tăng trưởng ấn tượng

Chỉ trong 5 tháng đầu năm, doanh nghiệp này đã hoàn thành gần 50% kế hoạch của cả năm, đảm bảo cung ứng các mặt hàng chiến lược cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bất chấp các mỏ chủ lực suy giảm tự nhiên, một doanh nghiệp khai thác dầu vẫn tăng trưởng ấn tượng - Ảnh 1.

Theo thông tin từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), kết quả sản xuất kinh doanh tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023 của Petrovietnam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng.

Cụ thể, khai thác dầu thô tháng 5/2023 đạt 0,92 triệu tấn, vượt 15,6% kế hoạch tháng, tăng 2,6% so với thực hiện tháng 4/2023 và bằng mức thực hiện cùng kỳ 2022. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, khai thác dầu thô toàn tập đoàn ước đạt 4,41 triệu tấn, vượt 13,7% kế hoạch và bằng 47,5% kế hoạch năm.

Trong đó, khai thác dầu thô trong nước đạt 0,77 triệu tấn, vượt 18,5% kế hoạch tháng, tăng 3% so với thực hiện tháng 4/2023, tăng 0,8% so với cùng kỳ 2022. Tính chung 5 tháng khai thác dầu thô trong nước đạt 3,66 triệu tấn, vượt 16,3% kế hoạch 5 tháng, bằng 48,6% kế hoạch năm.

Khai thác khí tháng 5/2023 ước đạt 0,73 tỷ m3, vượt 24,5% kế hoạch, tăng 0,6% so với thực hiện tháng 4/2023 và tăng 78,5% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, khai thác khí toàn Tập đoàn ước đạt 3,42 tỷ m3, vượt 21,2% kế hoạch 5 tháng, bằng 57,6% kế hoạch cả năm 2023.

Trong khi mà hầu hết các mỏ chủ lực của Việt Nam đều đang trên đà suy giảm tự nhiên thì kết quả kinh doanh trên của Petrovietnam thể hiện sự nỗ lực, tính hiệu quả của Petrovietnam và các đơn vị thành trong việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm duy trì sản lượng khai thác nhưng vẫn đảm bảo an toàn mỏ.

Về sản xuất xăng dầu trong nước (bao gồm cả Công ty Lọc hóa dâu Nghi Sơn) trong tháng 5 sản xuất đạt 1,47 triệu tấn, vượt 50,4% so với kế hoạch tháng; tăng 12,3% so với tháng 4/2023 và tăng trưởng tới 32,6 % so với cùng kỳ 2022. Tính chung 5 tháng, sản xuất xăng dầu các loại đạt 6,30 triệu tấn, vượt 26,5% kế hoạch 5 tháng, bằng 56% kế hoạch năm 2023 và tăng trưởng 18,1% so với cùng kỳ 2022.

Đặc biệt, trong bối cảnh nguy cơ thiếu điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt của đất nước đang hiện hữu, với sự hoàn thành đi vào phát điện thương mại của Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, sản xuất điện toàn Petrovietnam đã đạt được những bước nhảy vọt.

Theo đó, trong tháng 5, Petrovietnam sản xuất được 2,77 tỷ kWh, bằng 100% kế hoạch tháng, tăng 7,8% so với tháng 4/2023. Tính chung 5 tháng, toàn Tập đoàn sản xuất đạt 10,03 tỷ kWh điện thương phẩm, vượt 1% kế hoạch 5 tháng, bằng 42,5% kế hoạch năm và tăng trưởng tới 46,6% so với cùng kỳ 2022.

 
Bất chấp các mỏ chủ lực suy giảm tự nhiên, một doanh nghiệp khai thác dầu vẫn tăng trưởng ấn tượng - Ảnh 2.

Trong một diễn biến khác, ngày 24/5 vừa qua, Petrovietnam đã tổ chức Lễ công bố thành lập Chi nhánh Phát điện Dầu khí (PVPGB).

Chi nhánh Phát điện Dầu khí sẽ là đầu mối tiến hành các thủ tục để các nhà máy điện tham gia hoạt động điện lực, thị trường điện theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Chi nhánh Phát điện Dầu khí có nhiệm vụ tiếp nhận và thực hiện công tác quản lý tài sản, khai thác, vận hành và bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện do Petrovietnam là Chủ đầu tư sau khi hoàn thành công tác đầu tư xây dựng đi vào vận hành thương mại.

Với hơn 1.000 cán bộ, kỹ sư, người lao động kỹ thuật cao, Chi nhánh PVPGB sẽ là một đơn vị lớn của Tập đoàn, giữ vị trí, vai trò quan trọng trong hệ sinh thái của Petrovietnam.