clock

Trong Nước

06:27 05-01-2018

Bia Hà Nội - Nam Định bị phạt 85 triệu đồng

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 01/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định.

Phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được bổ sung tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP do nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 36 tháng.

Tại thời điểm 18/4/2007, Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định trở thành công ty đại chúng (có vốn điều lệ 20 tỷ đồng và 134 cổ đông) nhưng đến ngày 18/9/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới nhận được hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty.

 

theo Bizlive