clock

Trong Nước

19:59 26-11-2019

Bloomberg: Việt Nam bứt phá điện mặt trời, nhưng năng lượng sạch toàn cầu vẫn suy giảm vì Trung Quốc

"Brazil, Việt Nam và một số nước châu Âu là những điểm sáng trên thế giới", BNEF cho biết. Việt Nam đã thu hút 5,9 tỷ USD đầu tư cho năng lượng sạch năm 2018, tăng gấp 10 lần so với năm 2017, đứng thứ 3 về đầu tư cho năng lượng sạch trong nhóm nước đang phát triển.