clock

Trong Nước

21:36 03-04-2020

Bộ Tài chính đề xuất bổ sung 2,7 nghìn tỷ đồng chống dịch COVID-19

Bộ Tài chính vừa phối hợp với các bộ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trích 2,7 nghìn tỷ đồng dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 bổ sung cho các bộ chống dịch Covid-19.

Theo Bộ Tài chính, để phòng, chống dịch Covid-19, ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đã tăng chi cho các hoạt động y tế, bảo đảm vệ sinh môi trường và các hoạt động hỗ trợ kiểm soát phòng, chống dịch.

Cụ thể, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ trình Thủ tướng xem xét trích 2,7 nghìn tỷ đồng dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 bổ sung cho Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng xây dựng một số chế độ, chính sách đặc thu trong phòng chống dịch.

Trước đó, để phòng chống dịch Covid-19, cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đã tăng chi cho các hoạt động y tế, bảo đảm vệ sinh môi trường và các hoạt động hỗ trợ kiểm soát, phòng chống và dập dịch.

Ngân sách trung ương đã trích 517,7 tỷ đồng dự phòng năm 2020 bổ sung cho Bộ Y tế triển khai các hoạt động phòng, chống dịch (theo Quyết định số 217/QĐ-TTg ngày 7/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ).

Trong một diễn biến khác, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cũng vừa ban hành văn bản số 1086/TCT-VP yêu cầu cơ quan thuế các cấp xem xét không tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm, các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn.

Đồng thời, không thanh tra ngoài kế hoạch, trừ trường hợp đặc biệt được giao và được lãnh đạo Bộ Tài chính phê duyệt.