clock

Tài Chính

06:05 05-09-2015

Bộ Tài chính sớm có các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

(TBTCVN) - Theo Quyết định số 1605/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, năm 2015, Bộ Tài chính sẽ cung cấp 30 dịch vụ công (DVC) từ mức độ 3 trở lên, trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Bộ Tài chính sớm có các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
Ngành Tài chính nâng cấp triển khai dịch vụ công qua hệ thống mạng internet.

Hiện, Bộ Tài chính đang đẩy nhanh tiến độ việc công khai, chia sẻ thông tin trên cổng thông tin điện tử, giúp cho người dân, doanh nghiệp và đơn vị sử dụng ngân sách có thể dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ tài chính điện tử và dữ liệu số hóa.

Vượt qua “mốc” ban đầu

Triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1766/QĐ-BTC phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) ngành Tài chính giai đoạn 2011 - 2015 và Quyết định số 1534/QĐ-BTC phê duyệt định hướng phát triển Cổng Thông tin điện tử ngành Tài chính đến năm 2020.

Mục tiêu đề ra là: Đối với lĩnh vực hải quan, 90% cơ quan hải quan các tỉnh, thành phố triển khai thủ tục hải quan điện tử, áp dụng quản lý rủi ro, với tỉ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa tối đa 10% và tỉ lệ kiểm tra hồ sơ tối đa 15%; thực hiện cơ chế hải quan một cửa đạt 60% các loại giấy phép, giấy chứng nhận trao đổi dưới dạng điện tử với các cơ quan chính phủ có liên quan. Đối với lĩnh vực thuế, 90% hồ sơ khai thuế của người dân và doanh nghiệp (DN) được nộp qua mạng, 80% các khoản nộp thuế được thực hiện dưới hình thức điện tử.

Trên thực tế, nhờ nỗ lực đẩy mạnh ứng dụng CNTT cung cấp DVC, tới nay kết quả khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử đã vượt xa so với mục tiêu ban đầu đặt ra. Tính tới thời điểm tháng 8.2015, có khoảng 501.000 DN đã thực hiện khai thuế qua mạng, đạt hơn 98% và có khoảng 97.000 DN đã thực hiện nộp thuế điện tử. Tính từ đầu năm 2015 đến nay, cơ quan thuế đã thu được khoảng 40.000 tỉ đồng thông qua nộp thuế điện tử.

Nhờ việc triển khai hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS), tính đến hết tháng 6.2015, ngành Hải quan đã được triển khai và vận hành ổn định VNACCS/VCIS tại 34/34 cục hải quan địa phương; đã có tổng số 51.000 DN tham gia hệ thống VNACCS/VCIS. Việc thanh toán thuế điện tử được thực hiện tại 34/34 cục hải quan địa phương; tiếp nhận thông tin thu từ 22 ngân hàng thương mại có kí thỏa thuận phối hợp thu với tần suất tức thời.

Tính đến thời điểm tháng 6.2015, tổng số thủ tục hành chính được cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính đã nâng lên con số 1.258. Dự kiến đến cuối năm 2015, số thủ tục hành chính được cung cấp thành những DVC trực tuyến sẽ khoảng 326 thủ tục. Cụ thể bao gồm: 57 thủ tục được cung cấp tại cơ quan Bộ Tài chính; 174 thủ tục của Tổng cục Thuế; 84 thủ tục của Tổng cục Hải quan; Kho bạc Nhà nước là 3 thủ tục và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là 8 thủ tục. Như vậy, số lượng DVC trực tuyến ngành Tài chính đạt mức độ từ 3 trở lên chiếm 26% trên tổng số các thủ tục hành chính.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đã hỗ trợ cho một số sở tài chính triển khai có hiệu quả DVC cấp mã số trực tuyến cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách. Đây là những kết quả đáng ghi nhận của Bộ Tài chính trong bối cảnh thực tế nước ta hiện đang rất thiếu vắng các DVC trực tuyến mức độ cao được cung cấp bởi các bộ ngành, địa phương.

Sẽ  cập nhật, công khai  100% thủ tục hành chính

Về tình hình triển khai 30 DVC trực tuyến ngành Tài chính, theo số liệu từ Phòng Quản lý Dịch vụ công và nội dung số, thuộc Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính), cho đến nay có 7/30 DVC mức độ cao đã được đưa lên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính.

Đồng thời, 19/30 DVC khác đang được thực hiện và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2015, để đưa lên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính.

Nhằm mở rộng, nâng cao chất lượng DVC và tiếp tục đẩy mạnh việc công khai, chia sẻ thông tin trong lĩnh vực tài chính, trong thời gian tới Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính sẽ được duy trì phát triển là cổng thông tin hiện đại, ngang tầm khu vực, đảm bảo chức năng là cổng kết nối, trao đổi thông tin giữa Bộ Tài chính các cơ quan chính phủ, với người dân và DN.

Mục tiêu đến năm 2020, 100% các thủ tục hành chính sẽ được cập nhật đầy đủ trên Cổng Thông tin điện tử của ngành Tài chính; 100% các DVC điện tử mức độ 3 trở lên thuộc các lĩnh vực tài chính được tập trung thông qua Cổng này cung cấp các dịch vụ dữ liệu điện tử, nội dung số cho cơ quan nhà nước và xã hội trong phạm vi cho phép công khai.

Khánh Huyền
Theo thoibaotaichinhvietnam.vn