clock

Thế Giới

09:02 06-03-2023

Bới "vàng đen", bốc xúc đất đá đem bán, 1 doanh nghiệp thu về 25.196 tỷ trong 2 tháng

Tiền lương bình quân của nhân viên trong Tập đoàn năm 2022 ước tính đạt 16,5 triệu đồng/người/tháng.

Bới vàng đen, bốc xúc đất đá đem bán, 1 doanh nghiệp thu về 25.196 tỷ trong 2 tháng - Ảnh 1.

Theo báo cáo của Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV), trong tháng 2, sản lượng than nguyên khai sản xuất của Tập đoàn đạt 3,3 triệu tấn, Than tiêu thụ 3,98 triệu tấn...

Tính chung 2 tháng đầu năm, Tập đoàn đã sản xuất 5,71 triệu tấn than nguyên khai; Bốc xúc đất đá: 15,2 triệu m3; Tổng số mét lò đào: 37.226 mét; Than tiêu thụ: 7,27 triệu tấn, bằng 15,6% kế hoạch và bằng 109,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Về khoáng sản, sản xuất Alumin quy đổi đạt 240,8 nghìn tấn; Tiêu thụ Alumin: 224,5 nghìn tấn; Tinh quặng đồng 16.079 ngàn tấn, Đồng tấm sản xuất 5.335 tấn. Sản xuất điện: 1,407 tỷ kWh. Sản xuất hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp: 10.436 tấn; Cung ứng đạt 14.275 tấn; sản xuất Nitrat Amon: 35.756 tấn đạt 18,8% kế hoạch.

Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 25.196 tỷ đồng, đạt 15% kế hoạch năm, bằng 127,8% so với cùng kỳ 2022. Nộp ngân sách Nhà nước dự kiến đạt 7.470 tỷ đồng.

Trong tháng 3, Tập đoàn đặt kế hoạch sản xuất 3,56 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 4,33 triệu tấn; bóc đất tổng số 12,87 triệu m3, đào 22.640 mét lò; sản xuất Alumina 123 ngàn tấn; sản xuất 850 triệu Kwh điện…

Bới vàng đen, bốc xúc đất đá đem bán, 1 doanh nghiệp thu về 25.196 tỷ trong 2 tháng - Ảnh 2.

Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam tiền thân là Tổng Công ty Than Việt Nam, được thành lập năm 1994. Năm 2005, doanh nghiệp này được tổ chức lại, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, thành lập công ty với tên gọi như hiện nay.

Trong năm này, hoạt động kinh doanh của công ty có phần khởi sắc. Sản lượng than nguyên khai đạt trên 30 triệu tấn, tăng 2,7 lần so với năm 2000 và tăng 5 lần so với năm 1994 (trước khi thành lập Tổng Công ty). Tổng doanh thu năm 2005 vượt 20.000 tỷ đồng (trong đó than chiếm 68%), lợi nhuận trước thuế vượt 2.500 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt trên 3 triệu đồng/người/tháng so với 667.000 đồng/tháng năm 1995.

Ngày 25/6/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 989/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Năm 2022, giá nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào như xăng dầu, sắt thép, một số loại vật tư phải nhập khẩu… liên tục biến động theo chiều hướng tăng cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản xuất của TKV.

Chi phí sản xuất của TKV tăng khoảng 3.000 tỷ đồng. Lao động khối sản xuất than có thời điểm phải nghỉ việc lên đến 20.000 người, chiếm gần 30% tổng số lao động ngành than tại Quảng Ninh.

Tuy nhiên, trái ngược với những khó khăn, năm 2022 được đánh giá là một năm thành công nhất từ trước tới nay của tập đoàn.

Doanh thu năm 2022 của TKV đạt 165.900 tỷ đồng, đạt 126% kế hoạch, và bằng 119% so với thực hiện năm 2021; nộp ngân sách Nhà nước 21.350 tỷ đồng, tăng 3.450 tỷ đồng so với kế hoạch. Lợi nhuận dự kiến đạt 8.100 tỷ đồng tăng 2,7 lần so với kế hoạch, tương đương tăng gần 5.000 tỷ đồng so với năm 2021.

TKV đã sản xuất được 39,4 triệu tấn than, đạt 101% kế hoạch năm, tương đương thực hiện năm 2021; nhập khẩu 4,75 triệu tấn than; tiêu thụ 46,5 triệu tấn; trong đó, tiêu thụ trong nước 45,3 triệu tấn.

Cùng với đó, TKV cũng sản xuất 1,47 triệu tấn alumin tăng 4% so với năm 2021 và tiêu thụ 1,45 triệu tấn; khai thác 105.000 tấn tinh quặng đồng, tăng 4,7%; sản xuất 30.000 tấn đồng, tăng 65% và tiêu thụ đồng tấm đạt 33.000 tấn, tăng 153%....

Tiền lương bình quân toàn Tập đoàn ước đạt 16,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 13,5% so với bình quân năm năm 2021.

Năm 2023, TKV đặt mục tiêu sản xuất gần 40 triệu tấn than; than tiêu thụ đạt 46,5 triệu tấn; doanh thu phấn đấu đạt 168.000 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2022.