clock

Doanh Nghiệp

10:44 11-11-2020

Các doanh nghiệp huy động trái phiếu khủng kết quả kinh doanh ra sao?

Trước tháng 9/2020, các doanh nghiệp đã chạy đua phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) với mức lãi suất cao kỷ lục. Và việc chạy đua huy động vốn qua kênh trái phiếu có mang lại lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp hay không?