clock

Doanh Nghiệp

01:00 12-09-2019

Chủ tịch và Tổng giám đốc Yeah1 ưu tiên mua 3 triệu cổ phiếu của cổ đông lớn với giá cao hơn đáy 30%

Khác với ảo tưởng của nhiều nhà đầu tư là lãnh đạo Yeah1 "bắt đáy" cổ phiếu, giúp cổ phiếu ổn định hơn, 2 vị lãnh đạo cao nhất của Yeah1 đã thực hiện mua chóng vánh bằng phương thức thoả thuận với cổ đông lớn ở mức giá đã tăng 30% so với đáy giá cổ phiếu YEG xác lập thời gian cuối tháng 8.

Những cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã chứng khoán YEG) vừa công bố thông tin giao dịch thành công cổ phiếu. Theo đó:

Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống là chủ tịch HĐQT của Yeah1 đã mua thêm 1,6 triệu cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 11.431.408 đơn vị lên 13.031.408 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ sở hữu 44,17%. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức thoả thuận từ ngày 10 đến 11/9/2019.

Ông Đào Phúc Trí là Tổng giám đốc Yeah1 đã mua thành công 1,4 triệu cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 1.195.422 đơn vị lên 2.595.422 đơn vị. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức thoả thuận từ ngày 10 đến 11/9/2019.

Cổ đông lớn Hồ Ngọc Tấn sở hữu 13,25% cổ phiếu của YEAH1 tương ứng 3,91 triệu cổ phiếu đã bán thành công 3 triệu cổ phiếu giảm lượng sở hữu về 910.000 đơn vị tương ứng 3,08% và không còn là cổ đông lớn. Mục đích của giao dịch là để cơ cấu lại danh mục đầu tư, thực hiện từ ngày 10-11/9/2019.

Trước đó, hồi cuối tháng 8, đầu tháng 9, cả 2 vị lãnh đạo cao cấp nhất của Yeah1 cùng đăng ký mua vào lượng lớn cổ phiếu và bản đăng ký mua ghi rằng giao dịch sẽ được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thoả thuận và thời gian dự kiến giao dịch từ 6/9/2019 đến 5/10/2019.Như vậy là, Chủ tịch hội đồng quản trị Yeah1 và Tổng giám đốc Yeah1 đã "chung tay" mua lại 3 triệu cổ phiếu từ cổ đông lớn Hồ Ngọc Tấn. Dữ liệu của chúng tôi cho thấy, 2 vị lãnh đạo cao nhất Yeah1 đã chi ra hơn 195 tỷ đồng cho thương vụ này. Giá giao dịch bình quân hơn 65.000 đồng/cổ phiếu.

Động thái này khiến nhiều nhà đầu tư cho rằng cổ phiếu Yeah1 đã giảm quá sâu và lãnh đạo công ty bắt đáy.

Tuy nhiên, kết quả giao dịch vừa công bố cho thấy, việc "bắt đáy" cổ phiếu của 2 vị lãnh đạo đã thực hiện chóng vánh bằng phương thức thoả thuận với cổ đông lớn, ở mức giá đã tăng 30% so với đáy giá cổ phiếu YEG xác lập thời gian cuối tháng 8.

Ngay sau giao dịch này thực hiện thành công, cổ phiếu YEAH1 đã giảm sàn phiên 11/9 và đầu phiên 12/9 vẫn đang giảm sâu.

 
 

theo Trí thức trẻ