clock

Doanh Nghiệp

09:20 24-02-2023

Công ty dược phẩm có lợi nhuận sau thuế tăng 3 lần, thị giá cổ phiếu rẻ hơn trái dừa

Công ty dược phẩm này ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ở quý 4/2022 là 233 tỷ đồng, luỹ kế cả năm đạt hơn 756 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (HoSE: DBT), là công ty kinh doanh dược phẩm có trụ sở tại Bến Tre, đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022. Thị giá của mã này khoảng 10h30 ngày 23/2 là 10.550 đồng, giá một ly nước dừa tại quầy bình dân ở TP HCM là 15.000 đồng.

Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 4 năm 2022, doanh thu bán hàng luỹ kế của cả năm 2022 của Dược phẩm Bến Tre là 756,1 tỷ đồng. Chỉ tiêu này hồi cuối năm 2021 là 633,9 tỷ đồng. Tính riêng quý 4 năm 2022, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 233,8 tỷ đồng, tăng 48,9 tỷ đồng.

Các khoản giảm trừ doanh thu trong quý 4/2022 giảm khá mạnh so với cùng kỳ năm trước đó. Cụ thể, khoản này ở quý 4/2022 là 371,6 triệu đồng, giảm hơn 9,6 tỷ đồng so với quý 4/2021. Giảm trừ doanh thu của quý 4 năm 2021 là hơn 10 tỷ đồng. Luỹ kế đến cuối năm 2022, giảm trừ doanh thu của Dược Bến Tre là 1,2 tỷ đồng, giảm xấp xỉ 20 tỷ đồng so với cả năm 2021.

Công ty dược phẩm có lợi nhuận sau thuế tăng 3 lần, thị giá cổ phiếu rẻ hơn trái dừa - Ảnh 1.

Thị giá DBT lúc 10h30 ngày 23/2 là 10.550 đồng.

Giá vốn hàng bán của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre trong quý 4/2022 là 153,8 tỷ đồng. Mức này tăng tương ứng theo doanh thu. Giá vốn hàng bán của quý 4 năm 2021 là 112,7 tỷ đồng. Luỹ kế cả năm 2022 thì giá vốn hàng bán chiếm gần 2/3 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Chi tiết, giá vốn hàng bán năm 2022 là hơn 505 tỷ đồng và của năm 2021 là 427,2 tỷ đồng.

Cũng trong báo cáo này, Dược Bến Tre cho biết chi phí bán hàng của quý 4/2022 là 49,5 tỷ đồng, luỹ kế cả năm đạt 162,3 tỷ đồng. Cả số quý 4 so cùng kỳ và cả năm so năm trước đó đều tăng. Chi tiết, hồi quý 4/2021, chi phí bán hàng của Dược phẩm Bến Tre là 36,3 tỷ đồng. Còn luỹ kế cả năm 2021 ở khoản mục này là 137,1 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Dược phẩm Bến Tre gấp 3 lần năm 2021

Lợi nhuận sau thuế cả năm 2022 của doanh nghiệp dược phẩm có trụ sở ở xứ Dừa là 38,2 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2021. Hồi 2021, lợi nhuận sau thuế của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre là 12,7 tỷ đồng. Tính riêng quý 4/2022, DBT ghi nhận 4,3 tỷ đồng lợi nhuận, giảm gần 10 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021.

Trong bảng cân đối kế toán hợp nhất, kèm theo báo cáo cáo tài chính quý 4/2022, tiền của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre giảm xấp xỉ 6 tỷ đồng ở hai mốc đầu và cuối năm. Hồi 1/1/2022 số tiền mặt tại DBT là 18,9 tỷ đồng, cuối năm còn 12,3 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ đầu đến cuối năm. Đầu năm 2022, các khoản phải thu ngắn hạn của đơn vị này là 169,5 tỷ đồng, đến cuối năm tăng lên 192,5 tỷ đồng. Các khoản này chủ yếu là phải thu ngắn hạn của khách hàng.

Thuyết minh báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre cho biết doanh nghiệp này đầu tư vào Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha (hoạt động kinh doanh dược phẩm, dụng cụ y tế thông thường, vắc xin, sinh phẩm y tế, bán buôn chế phẩm diệt khuẩn trong y tế - gia dụng). Nhóm công ty DBT sở hữu 23,14% cổ phần của Codupha. Giá trị đầu tư gốc vào ngày 31/12/2021 và 30/9/2022 là hơn 48,1 tỷ đồng, giá trị đến 31/12/2022 là 54,2 tỷ đồng.

Báo này cũng nêu phần góp vốn của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre tại Codupha với giá trị hơn 32,6 tỷ đồng được sử dụng để thế chấp khoản vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Nhuận.

Công ty này cũng cho biết khen thưởng nhân viên được ghi nhận tại ngày 31/12/2022 là 967 triệu đồng. Chi phí khuyến mại trong năm 2022 là hơn 3 tỷ đồng, giảm so với 4,5 tỷ đồng hồi năm 2021.

Hiện Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đang có các khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bến Tre, Phú Nhuận. Hợp đồng vay được đảm bảo bằng trái phiếu, hợp đồng tiền gửi, quyền sử dụng đất... Còn hợp đồng vay tín chấp là tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương - quận 4. Và một số hợp đồng vay tại các ngân hàng khác.