clock

Doanh Nghiệp

04:27 16-04-2019

Cựu Phó Tổng Sacombank được đề cử làm Chủ tịch TTC Land

Cơ cấu HĐQT mới của TTC Land sẽ bao gồm 5 Thành viên bao gồm ông Nguyễn Đăng Thanh - Chủ tịch, ông Lâm Minh Châu - Thành viên, ông Bùi Tiến Thắng - Thành viên kiêm TGĐ, trong đó có 2 Thành viên độc lập là bà Trần Yến Duyên và bà Trần Thiện Thanh Thùy. TTC Land cũng xin thông qua chủ trương thành lập Tiểu ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019 của CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, HoSE: SCR), Công ty dự trình cổ đông những thay đổi lớn liên quan đến quản trị với 2 ứng viên mới tại chức Chủ tịch và Thành viên HĐQT độc lập.

Trong đó, ứng viên được đề cử vào vị trí Chủ tịch HĐQT là Ông Nguyễn Đăng Thanh, sinh năm 1976 với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và bất động sản.

Ông Thanh từng là Phó Tổng Giám đốc (TGĐ) Sacombank (2010-4/2012), Phó TGĐ Techcombank (4/2012-5/2016), TGĐ Vietbank (5/2016-12/2017) và gần đây nhất là TGĐ Tập đoàn Hoa Lâm.

Nhận nhiệm vụ mới tại TTC Land, ông Thanh sẽ chịu trách nhiệm định hướng chiến lược từ hoạt động tái cấu trúc sơ đồ tổ chức và tinh gọn bộ máy, đảm bảo chất lượng nhân sự, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, quản lý và vận dụng nguồn vốn, cho đến nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo nền tảng kêu gọi thành công sự tham gia của các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Cùng với đó, Công ty cũng dự kiến giảm nhân sự HĐQT từ 6 xuống còn 5 thành viên.

Như vậy, cơ cấu HĐQT mới của TTC Land sẽ bao gồm 5 Thành viên bao gồm ông Nguyễn Đăng Thanh - Chủ tịch, ông Lâm Minh Châu - Thành viên, ông Bùi Tiến Thắng - Thành viên kiêm TGĐ, trong đó có 2 Thành viên độc lập là bà Trần Yến Duyên và bà Trần Thiện Thanh Thùy. TTC Land cũng xin thông qua chủ trương thành lập Tiểu ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT.

 

Về kế hoạch kinh doanh năm 2019, Công ty đặt kế hoạch bán hơn 3.500 sản phẩm tại 13 dự án, tăng 156% so với năm 2018. Doanh số bán hàng vào khoảng 8.826 tỷ đồng, tăng 115% so với 4.100 tỷ đồng của năm 2018.

Theo đó, TTC Land kỳ vọng doanh thu thuần 2.969 tỷ và LNTT 340 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thực hiện 2018.

Năm nay, Công ty dự kiến bàn giao các sản phẩm căn hộ và Sàn thương mại/Văn phòng từ 6 Dự án chính là TTC Plaza (quận Bình Thạnh), Jamona City - Thấp tầng (quận 7), Charmington La Pointe (quận 10), Charmington Tân Sơn Nhất (quận Phú Nhuận), Carillon 7 (quận Tân Phú) và Jamona Tân Vạn (tỉnh Đồng Nai)…

Công ty cũng dự kiến trình mức chi trả cổ tức 2019 từ 7-8%,bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu tùy thuộc vào tình hình hiện thực hóa chiến lược của Công ty từng thời điểm.

Kết thúc năm 2018, doanh thu và thu nhập khác của TTC Land là 3.161 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế (LNTT) 322 tỷ đồng, tăng 17% nhờ vào việc bàn giao 1.440 sản phẩm. Với kết qảu trên, Công ty sẽ chia cổ tức 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8%. Tương ứng, Công ty sẽ phát hành với số lượng dự kiến hơn 27 triệu đơn vị, tổng giá trị phát hành theo mệnh khoảng 271 tỷ đồng.

 

theo Trí thức trẻ