clock

Doanh Nghiệp

21:42 14-10-2020

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII, NHỆM KỲ 2020-2025

Từ ngày 12 đến 14 -10 - 2020, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (46 Trần Phú, TP. Nha Trang), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII đã được tổ chức trọng thể.

Đại hội vinh dự đón tiếp bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc Hội đã về dự và chỉ đạo đại hội, về dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hà Ban, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trần Quốc Cường, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương; các đồng chí lão thành cách mạng; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; lãnh đạo chủ chốt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ, cùng 348 đại biểu chính thức đại diện hơn 44 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các Đại biểu dự Lễ chào cờ tại Đại Hội Đảng Bộ tỉnh Khánh Hòa

Toàn cảnh đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại Hội

Ông Nguyễn Khắc Định UV TW Đảng, Bí Thư Tỉnh Ủy Khánh Hòa

(Bìa phải) Ông Trịnh Đình Dũng , UV TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ  Thứ 2 (bìa phải) Ông Nguyễn Khắc Định UV TW Đảng, Bí Thư Tỉnh Ủy Khánh Hòa  Thứ 3 (bìa phải) Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, UV Bộ Chính Trị, Chủ tịch Quốc Hội  (Bìa trái) ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.  Thứ 3 (bìa trái) Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyên Bí Thư Tỉnh Ủy Khánh Hòa

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nhấn mạnh: “Để Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước, bên cạnh ý chí, khát vọng, quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bảo đảm chất lượng, triển khai có hiệu quả quy hoạch tỉnh phù hợp với quy hoạch vùng và quy hoạch quốc gia làm cơ sở định hướng cho phát triển.

Trong đó, phải xác định rõ vị trí, vai trò của Khánh Hòa trong việc liên kết vùng miền Trung - Tây Nguyên và hành lang kinh tế Đông Tây”.

Toàn cảnh Đại Hội

Thứ 2 (bìa phải) Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ Viên Bộ Chính Trị, Chủ tịch Quốc Hội, Ông Nguyễn Khắc Định UV TW Đảng, Bí Thư Tỉnh Ủy Khánh Hòa xem triển lãm ảnh Thành tựu kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa (bìa phải)

Chủ đề Đại Hội nhiệm kỳ 2020 -2025 là “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững và toàn diện, trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước.”  

Đại Hội đã bầu Ban Chấp Hành Đảng Bộ tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2020-2025 với 50 người. Ban Thường vụ Tỉnh ủy với 16 người. Ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, tái đắc cử  Bí Thư Tỉnh Ủy Khánh Hòa

Sau 5 năm thực hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết lần thứ XVII của Đảng Bộ tỉnh đề ra, Khánh Hòa đã thực hiện đạt và vượt 16/20 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, trở thành một trong những trung tâm kinh tế động lực và trung tâm du lịch lớn. Giai đoạn 2006 – 2020, quy mô GRDP của Khánh Hòa xếp thứ 24/63 tỉnh, thành; trong đó quy mô ngành dịch vụ xếp thứ 12/63; xếp thứ 4/14 tỉnh thành thuộc khu vực miền Trung, xếp thứ 2/8 sau TP Đà Nẵng. GRDP bình quân đầu người xếp trong khoảng từ 14-17/63 tỉnh, thành; xếp thứ 3/14 tỉnh thành thuộc khu vực miền Trung, xếp thứ 3/8 tỉnh, thành phố thuộc khu vực duyên Hải Nam Trung bộ. Tiếp tục duy trì là 1 trong 16 tỉnh có đóng góp vào ngân sách Trung ương.

Tuy nhiên, so với Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII, có 4/20 chỉ tiêu không đạt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh hiện có. Công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, môi trường, đầu tư, kinh doanh, thông tin, báo chí ….còn nhiều bất cập, hạn chế. Chất lượng cuộc sống của nhân dân đã đươc cải thiện song tỷ lệ hộ nghèo còn cao nhất là ở 2 huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh

 Báo cáo chính trị nhiệm kỳ đã bám sát văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Báo cáo chính trị thể hiện tầm nhìn, chiến lược, khát vọng phát triển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Khánh Hòa không chỉ 5 năm tới mà còn có tầm nhìn đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng) và định hướng đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước).

Về chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hàng năm đạt 7,5% trở lên. GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 5.685 USD. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tiếp tục tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ chiếm 52,6%, công nghiệp xây dựng chiếm 31,1% và giảm tỷ trọng các ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 7,8%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2025 đạt 2 tỷ USD.

Báo cáo chính trị Đại Hội đề ra phương hướng mục tiêu chung “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, quan liêu, tiêu cực, lãng phí phát huy sức mạnh toàn dân, củng cố lòng tin và sự đồng thuận của nhân dân; làm tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh; tăng cường hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế..      

Đại Hội đã bầu 50 thành viên vào Ban Chấp Hành Đảng Bộ tỉnh Khánh Hòa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy với 16 người, bầu ba phó bí thư Tỉnh ủy gồm các ông Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Tấn Tuân, Hà Quốc Trị. Ông Nguyễn Khắc Định tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu của tỉnh Khánh Hòa dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: 3 Đại biểu đương nhiên:17 đại biểu chính thức (2 đại biểu dự khuyết

Tại đại hội, với tinh thần “Tương thân, tương ái”, các đại biểu đã quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt gần 106 triệu đồng. 

 

Bài & ảnh Ngọc Vân