clock

Trong Nước

08:21 09-03-2021

Đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng xây dựng khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú

Ngày 05/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 308/QĐ-TTg về việc chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú.

Theo Quyết định, tổng vốn đầu tư của dự án khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú là 4.533,61 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Nhà nước đầu tư là 680,1 tỷ đồng với quy mô sử dụng đất 528,97 ha.

Địa điểm thực hiện dự án tại: xã Triệu Trạch, xã Triệu Sơn và xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong tại Khu Công nghiệp đa ngành Triệu Sơn, Triệu Trạch thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng trị, tỉnh Quảng Trị.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị yêu cầu Nhà đầu tư: Rút ngắn tiến độ triển khai dự án; Phân kỳ dự án đầu tư theo các giai đoạn trên cơ sở đảm bảo phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, tính đồng bộ với đầu tư kết nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bảo vệ môi trường.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Nhà đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.