clock

Trong Nước

08:15 25-01-2018

ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TRIỂN KHAI PHONG TRÀO LAO ĐỘNG SÁNG TẠO TRONG CNLĐ

Năm 2017, tốc độ tăng điện thương phẩm là 2. 012,884 kwh, tăng 7,39% so với năm 2016, đạt 100,04% so với kế hoạch giao của EVNCPC. Phong trào thi đua trong Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa mang lại hiệu quả lan tỏa đều khắp và phát triển mạnh mẽ; thu hút đông đảo CBCNV tích cực tham gia, phát huy tính năng động sáng tạo, hăng say lao động, nổ lực phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Toàn cảnh Hội Nghị Tổng kết 2017 Điện lực Khánh Hòa

Phong trào thi đua có tính chất thường xuyên như: “thi đua cấp điện an toàn liên tục trong các dịp Tết cổ truyền của dân tộc”, “Thi đua giảm tổn thất điện năng”, “ thi đua nâng cao độ tin cậy cung cấp điện”, “ thi đua tăng sản lượng điện thương phẩm....”, “thi đua nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng”. Các phong trào diễn ra sôi nổi như phong trào“sáng kiến cải tiến cải tiến kỹ thuật”, “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”, “thi đua hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh doanh”,  “nâng cao chất lượng DVKH”; “thực hành tiết kiệm” được tổ chức thường xuyên theo chuyên đề và từng thời điểm 

Lễ ký kết giao ước thi đua An  toàn vệ sinh lao động 2018 giữa Cơ quan Điện Lực và Công Đoàn

Trong năm 2017 có 64 sáng kiến được đăng ký có 41 sáng kiến được Công ty công nhận với tổng giá trị làm lợi hơn 16 tỷ đồng; các sáng kiến được công nhận có  chất lượng được áp dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả cao

Ông Đỗ Thanh Sơn P. Tổng Giám Đốc Điện Lực Khánh Hòa trao cúp cho CNLĐ tiêu biểu

Trong năm 2018 các giải pháp được xây dựng và triển khai thực hiện ngay từ đầu năm, với các mục tiêu chính: Cung cấp điện ổn định, liên tục đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng. Chuẩn hóa và nâng cao chất lượng công tác KD&DVKH trong toàn Công ty trên nguyên tắc đi vào thực chất, thực tế hướng đến lợi ích của khách hàng; đảm bảo đúng quy trình, quy định. 

Tổng Giám đốc Điện Lực Khánh Hòa Nguyễn Cao Ký trao cúp chứng nhận Lao động sáng tạo 2017 cho các cá nhân

Ông Trần Đình Hà PCT Công Đoàn EVNC trao danh hiệu CSTĐ cho các cá nhân

27 cá nhân đạt danh hiệu Công nhân Lao động tiêu biểu năm 2017

Cung cấp các dịch vụ điện cho khách hàng nhanh chóng, thuận tiện, chất lượng dịch vụ đảm bảo, khách hàng dễ dàng tiếp cận thông tin dịch vụ điện năng; được đáp ứng nhu cầu chính đáng trong việc sử dụng điện thông qua nhiều phương tiện hiện đại, tiện ích. Đáp ứng tốt nhất nhu cầu điện cho phát triển KT-XH trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa. Phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu Điện thương phẩm: Tăng 8,0% so với năm 2017. Tổn thất điện năng: Lưới phân phối: ≤ 4,25% . Trạm biến áp công cộng khu vực thành phố là 4,0%, nông thôn 6%. Xuất tuyến trung áp < 2%

Ông Nguyễn Cao Ký, TGĐ Điện Lực Khánh Hòa trao tặng hoa cho 3 cá nhân được TT Chính phủ tặng bằng khen

Công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa đã được UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen về thành tích xuất sắc tham gia Hội thi Sáng tạo KHKT tỉnh Khánh Hòa lần VII (2016-2017). Công đoàn Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa được UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sáng tạo trong công nhân, viên chức và người lao động giai đoạn 2012-2017;  Liên đoàn lao động Khánh Hòa tặng bằng khen cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2012-2017;Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng bằng khen LĐST cho 1 cá nhân/

 

 

Bào & ảnh NGỌC VÂN

PV tại NHA TRANG, KHÁNH HÒA