clock

Trong Nước

01:16 13-05-2020

Điều kiện để người lao động được nhận gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng

COVID-19 khiến hàng triệu lao động tự do rơi tình cảnh thất nghiệp vì vậy gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng được xem là “phao cứu sinh” giúp họ vượt qua khó khăn.

Điều kiện để nhận hỗ trợ:

- Bị mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo trong khoảng thời gian từ 1/4/2020 – 30/6/2020.

- Cư trú hợp pháp tại địa phương

- Trường hợp các đối tượng vừa có nơi tạm trú vừa có nơi thường trú không trong phạm vi của một tỉnh phải có thêm điều kiện phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi tạm trú hoặc ngược lại.

- Thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp và làm một trong những công việc như bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ, không có địa điểm cố định, tự làm hoặc làm việc trong các lĩnh vực kinh doanh ăn uống.

Hồ sơ đề nghị hưởng cần giầy tờ gì và nộp ở đâu?

- Giấy đề nghị có thông tin về nhân thân, việc làm trước khi bị mất việc

- Tình trạng việc làm và thu nhập hiện nay.

- Nộp hồ sơ đến UBND cấp xã nơi cư trú hợp pháp

Bị mất việc làm nhưng vẫn có đất nông nghiệp có được hỗ trợ?

- Có đất nông nghiệp không phải là tiêu chí bắt buộc

- Được xem xét hỗ trợ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Đối tượng vừa là bảo trợ xã hội và vừa là lao động tự do có được nhận 2 lần hỗ trợ?

Các đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng nếu đã nhận hỗ trợ một lần trong 3 tháng sẽ không được xem xét để hưởng các chế độ khác.