clock

Doanh Nghiệp

05:52 31-07-2017

Gần 18.000 doanh nghiệp ô tô, xe máy 'chết lâm sàng', chờ giải thể

Theo Tổng cục Thống kê, 7 tháng qua, có 17.794 doanh nghiệp bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô xe máy tạm ngừng hoạt động hoặc chờ giải thể.

Thống kê doanh nghiệp hoạt động theo lĩnh vực cho thấy, 7 tháng đầu năm 2017, trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động lớn dẫn đầu về số lượng, nhưng doanh nghiệp lĩnh vực này cũng dẫn đầu về số doanh nghiệp trở lại hoạt động.

Cụ thể, có tới 6.274 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (tăng 14,7% so cùng kỳ năm 2016); 11.520 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể (tăng 14,5% so cùng kỳ năm 2016).

Đáng lưu ý là số doanh nghiệp ở mọi lĩnh vực tạm ngừng hoạt động trong 7 tháng là 43.274 doanh nghiệp, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước. Nhưng riêng doanh nghiệp ở lĩnh vực ô tô, xe máy có tới 17.794 doanh nghiệp ở trạng thái "chết lâm sàng", chiếm tới 41% tổng số doanh nghiệp chết lâm sàng trên cả nước.

Cũng trong 7 tháng qua, số doanh nghiệp bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy quay trở lại hoạt động là 6.687, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Số liệu của Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho biết, 7 tháng đầu năm, doanh nghiệp thành lập mới ở lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy đạt 25.928 doanh nghiệp, với tổng số vốn 118.933 tỷ đồng, tăng 14,1% về lượng doanh nghiệp, tăng 69,2% về vốn đăng ký.

Như vậy, số doanh nghiệp lĩnh vực ô tô, xe máy mới thành lập 7 tháng qua chiếm 35,54% tổng số doanh nghiệp thành lập mới ở mọi lĩnh vực.

 

theo VOV