Giáp Tết, đại gia Lê Phước Vũ đón tin sắp nhận 37 tỷ đồng

Doanh Nghiệp

00:56 09-02-2018

Giáp Tết, đại gia Lê Phước Vũ đón tin sắp nhận 37 tỷ đồng

Việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu của tập đoàn Hoa Sen do ông Lê Phước Vũ làm Chủ tịch sẽ được thực hiện trong tháng 4-5/2018.

Tập đoàn Hoa Sen vừa công bố phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt của niên độ tài chính 2016 – 2017 với tỷ lệ 10% (mỗi cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng nhận 1.000 đồng).

Việc thanh toán sẽ được trả làm 2 đợt, mỗi đợt 5%. Thời gian thanh toán đợt 1 là tháng 4/2018 và đợt 2 là tháng 5/2018.

Bên cạnh đó, trong tháng 6/2018, tập đoàn Hoa Sen cũng sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ chi trả là 10%. Thời gian hoàn thành việc chi trả là trước ngày 16/7/2018.

Nguồn vốn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 30/9/2017.

Dự kiến sau khi việc chi trả hoàn thành, vốn điều lệ tập đoàn này sẽ tăng từ 3.500 tỷ đồng lên mức 3.850 tỷ đồng.

Theo báo cáo quản trị năm 2017 do tập đoàn Hoa Sen công bố, Chủ tịch HĐQT Lê Phước Vũhiện sở hữu 37,44 triệu cổ phiếu HSG – tương ứng 10,7% vốn điều lệ tập đoàn.

Ngoài ra, công ty TNHH Đầu tư Hoa Sen do ông Vũ làm Chủ tịch cũng nắm giữ tới 87,84 triệu cổ phiếu HSG – tương ứng tỷ lệ 25,1%. Công ty TNHH MTV Tam Hỷ sở hữu 875.000 cổ phiếu HSG – tương ứng tỷ lệ vốn là 0,25%.

Dự kiến sau khi tập đoàn Hoa Sen trả tiền mặt, cá nhân ông Lê Phước Vũ sẽ nhận được khoản tiền tươi thóc thật hơn 37 tỷ đồng. Số cổ phiếu HSG do ông Vũ nắm giữ sẽ tăng lên hơn 41 triệu đơn vị.

 
 

theo Người đưa tin

Xem nhiều

Mới nhất