clock

Bất Động Sản

21:35 05-05-2020

Giật mình trước hàng loạt nhà, đất công sản ở Quảng Ngãi bị bỏ hoang lãng phí

66 cơ sở nhà, đất là trường học cùng 25 cơ sở nhà, đất công sản ở Quảng Ngãi bị bỏ trống gây lãng phí nhưng UBND các huyện chưa kê khai, đề xuất phương án xử lý.

Ngày 4/5, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, UBND tỉnh đã có kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà, đất công sản tại 7 huyện trên địa bàn tỉnh.

Kết quả kiểm tra cho thấy, 7 huyện kê khai thiếu và không đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý theo quy định đối với hàng loạt cơ sở nhà, đất công sản, gồm: Tây Trà, Trà Bồng, Lý Sơn, Sơn Tây, Sơn Hà, Minh Long, Nghĩa Hành.

Trong đó, việc quản lý, sử dụng 66 cơ sở nhà, đất là trường học chưa đúng mục đích, bỏ trống gây lãng phí nhưng UBND các huyện không đề xuất phương án xử lý, sắp xếp lại nhà đất theo quy định.

Cụ thể, 21 cơ sở trường học không còn nhu cầu sử dụng nhưng hiệu trưởng các trường và Phòng GD-ĐT huyện không lập thủ tục giao lại cơ sở nhà, đất cho UBND huyện để xem xét đề nghị cấp thẩm quyền sắp xếp lại.

2 cơ sở trường học trước đây không có nhu cầu sử dụng, được UBND huyện giao về cho UBND xã quản lý nhưng UBND xã không có nhu cầu sử dụng mà cho HTX nông nghiệp tạm sử dụng.

2 cơ sở điểm trường mẫu giáo bỏ trống từ năm 2010 và để cho 2 hộ gia đình chiếm đất canh tác trồng hoa màu.

41 cơ sở trường học không còn nhu cầu sử dụng nhưng hiệu trưởng các trường và Phòng GD-ĐT huyện không lập thủ tục giao lại cơ sở nhà, đất cho UBND huyện.

Ngoài ra, việc quản lý, sử dụng 25 cơ sở nhà, đất công sản chưa đúng mục đích, bỏ trống gây lãng phí nhưng UBND các huyện chưa kê khai, đề xuất phương án xử lý theo quy định.

Cụ thể, 15 cơ sở nhà, đất không còn nhu cầu sử dụng bỏ trống gây lãng phí; 8 cơ sở nhà, đất bỏ trống, sử dụng không đúng mục đích; 2 cơ sở nhà, đất điểm trường đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không quản lý, sử dụng.