clock

Trong Nước

08:34 19-01-2021

Hà Nội đề xuất gỡ rối cho đề xuất phát triển xe buýt điện của Tập đoàn Vingroup

Tập đoàn Vingroup đăng ký vận hành 10 tuyến buýt chạy điện trên địa bàn TP Hà Nội và cam kết đầu tư 150 – 200 phương tiện xe buýt điện cao cấp.

Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội vừa có ý kiến đối với đề xuất phát triển hành khách công cộng bằng xe buýt điện tại TP Hà Nội và TP HCM để giảm ô nhiễm môi trường của Tập đoàn Vingroup.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải, UBND TP Hà Nội thấy rằng việc sử dụng xe buýt điện trong vận tải hành khách công cộng là phù hợp.

Tuy nhiên, hiện nay, loại hình xe buýt điện chưa có định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt nên chưa có cơ sở để tổ chức đấu thầu, đặt hàng theo đúng quy định. Vấn đề này UBND TP Hà Nội cho rằng cần được Chính phủ, các Bộ, ngành xem xét tháo gỡ.

Từ thực tế này, UBND TP Hà Nội đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét các nội dung sau:

UBND TP ủng hộ chủ trương đưa xe buýt điện vào hoạt động thí điểm trên địa bàn TP Hà Nội theo đề xuất của Tập đoàn Vingroup.

Để triển khai thực hiện, UBND TP Hà Nội đề nghị được Văn phòng Chính phủ cho phép tạm thời áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá đã được ban hành đối với xe buýt CNG đang hoạt động trên địa bàn TP Hà Nội để thực hiện theo phương thức đặt hàng cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện đối với Tập đoàn Vingroup. Thời gian thí điểm dự kiến từ 9 – 12 tháng.

UBND TP Hà Nội, Bộ GTVT và Tập đoàn Vingroup sẽ phối hợp xây dựng bộ định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá áp dụng cho loại phương tiện xe buýt điện để phê duyệt theo quy định. Sau thời gian hoạt động thí điểm, tổ chức tổng kết, đánh giá làm cơ sở chuẩn bị các bước tiếp theo triển khai công tác đấu thầu hoặc đặt hàng.

Tập đoàn Vingroup đăng ký vận hành 10 tuyến buýt chạy điện trên địa bàn TP Hà Nội và cam kết: đầu tư 150 – 200 phương tiện xe buýt điện cao cấp; đầu tư trung tâm quản lý và vận hành xe buýt thông minh, depot và hệ thống trạm sạc pin tại các điểm đầu cuối, bãi đỗ xe ban đêm để đáp ứng nhu cầu vận hành của hệ thống xe buýt điện.

Tập đoàn Vingroup đang làm việc với Cục đăng kiểm Việt Nam để đảm bảo các xe buýt điện đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Các tuyến xe buýt điện mở mới có đủ điều kiện cơ sở hạ tầng để lắp đặt các trạm sạc pin cung cấp cho xe trước khi đi vào hoạt động.