clock

Trong Nước

06:07 09-09-2015

Hà Nội thí điểm giao dịch điện tử qua Kho bạc nhà nước

Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội tổ chức thí điểm giao dịch điện tử ,đây là đơn vị đầu tiên được Kho bạc Nhà nước Việt Nam chọn thí điểm triển khai chương trình giao dịch điện tử, bởi đơn vị có nhiều kinh nghiệm cũng như hạ tầng tốt về công nghệ thông tin.

Toàn bộ hoạt động kế toán của Kho bạc Nhà nước Hà Nội hiện sử dụng hệ thống TABMIS trong quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước. (Ảnh: Minh Tú/TTXVN)

Ngày 8/9, Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội tổ chức thí điểm giao dịch điện tử qua kho bạc.

Theo ông Đào Thái Phúc, Giám đốc Kho bạc Hà Nội, đây là đơn vị đầu tiên được Kho bạc Nhà nước Việt Nam chọn thí điểm triển khai chương trình giao dịch điện tử, bởi đơn vị có nhiều kinh nghiệm cũng như hạ tầng tốt về công nghệ thông tin.

Giao dịch điện tử nhằm cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nước của hệ thống kho bạc.

Đồng thời, giao dịch điện tử còn có tác dụng minh bạch về hồ sơ, chứng từ, nội dung kiểm soát, tiến tới thực hiện quy trình kiểm soát chi điện tử. Mặt khác, giao dịch điện tử còn giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho những người thực hiện công việc giao dịch với kho bạc.

Ông Trần Mạnh Hà, Vụ phó Vụ Kiểm soát chi Kho bạc Nhà nước Việt Nam cho biết đơn vị thực hiện giao dịch điện tử là đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước và các ban quản lý dự án.

Khi thực hiện giao dịch điện tử, đơn vị có thể gửi hồ sơ, chứng từ điện tử qua dịch vụ công của kho bạc nhà nước 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, tết.

Lợi ích của giao dịch điện tử là có hệ thống cảnh báo kiểm soát chi quá thời hạn. Đồng thời, giúp lãnh đạo kho bạc nhà nước các cấp có thể kiểm tra được tình trạng xử lý hồ sơ kiểm soát chi, làm tăng tính trách nhiệm đối với cán bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Vụ phó Vụ kiểm soát chi Kho bạc Nhà nước Việt Nam cũng lưu ý do thí điểm nên các đơn vị sử dụng ngân sách vẫn có thể áp dụng song song hai phương pháp giao dịch điện tử và giấy truyền thống. Cả hai phương pháp trên đều có giá trị pháp lý như nhau.

Đối với những tài liệu pháp lý chi đầu tư có dung lượng lớn hơn 5Mb, nên không thể tải lên được dịch vụ công, các đơn vị sử dụng ngân sách vẫn đến kho bạc Nhà nước nộp hồ sơ trực tiếp.

Thời gian thí điểm tại Hà Nội là tháng Chín này và tháng 10 tới. Sau khi thí điểm thành công tại Hà Nội, sẽ được triển khai tới 5 tỉnh thành phố khác trên toàn quốc.

Theo MẠNH KHÁNH

Vietnam+