clock

Doanh Nghiệp

06:53 27-04-2016

Habeco để dự phòng 444 tỷ đồng cho khoản thuế tiêu thụ đặc biệt

Năm 2015, Habeco chỉ dành gần 232 tỷ đồng chia cổ tức, còn để lại trên 444 tỷ đồng "để dự phòng cho khoản thuế TTĐB theo kiến nghị truy thu của Kiểm toán Nhà nước".

Tổng CTCP Bia - Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco – mã BHN) sẽ họp ĐHCĐ thường niên vào 28/4 tới đây.

Theo báo cáo, năm 2015, công ty tiêu thụ 510,6 triệu lít bia, tăng 2% so với cùng kỳ. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính 7.527 tỷ đồng, tăng trưởng 6%. Lợi nhuận trước thuế đạt 991 tỷ đồng, tăng trưởng 7,5% so với cùng kỳ. LNST đạt 861,7 tỷ đồng. Với kết quả trên, công ty đã hoàn thành chỉ tiêu mà ĐHCĐ năm 2015 giao phó.

Trên BCTC đã kiểm toán năm 2015, tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 9.738 tỷ; đồng. LNST 951,5 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 887 tỷ đồng.

HĐQT công ty đề xuất chia cổ tức 10%/VĐL tương ứng mức chi 231,8 tỷ đồng. Ngoài trích lập các quỹ, HĐQT công ty dự kiến để lại 444 tỷ đồng lợi nhuận để dự phòng cho khoản thuế TTĐB theo kiến nghị truy thu của Kiểm toán Nhà nước. Năm 2014, sau khi kiểm toán Nhà nước đánh giá và điều chỉnh lại, lợi nhuận sau thuế của công ty đã giảm đi 188 tỷ đồng.

Theo nhận định của ban lãnh đạo công ty, năm 2016 sẽ có nhiều khó khăn hơn do chính sách thuế đối với ngành bia, chính sách giá cả và sự cạnh tranh từ các sản phầm cùng loại. Dovậy, công ty sẽ nỗ lực nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đầu tư máy dán nhãn Sticker cho dây chuyền chai số 1 tại Nhà máy bia HN Mê Linh, đầu tư hệ thống chiết Keg 2 lít tại 183 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội, đầu tư hà máy bia công suất 25 triệu lít tại Tuyên Quang…

Kế hoạch năm 2016, Habeco đặt mục tiêu tiêu thụ 525 triệu lít bia; doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính đạt 7.903 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế dự kiến 362,68 tỷ đồng chỉ bằng 42% so với lợi nhuận đạt được năm 2015, và phần đấu chia cổ tức 10%. Chỉ tiêu lợi nhuận được xây dựng sau khi đã loại trừ các khoản lợi nhuận bất thường.

Ngoài ra, một nội dung quan trọng HĐQT công ty đệ trình ĐHCĐ thông qua việc bổ sung thêm tên viết tắt theo tiếng Việt của công ty là Bia Hà Nội ngoài tên viết tắt bằng tiếng anh là Habeco lâu nay.

Mai Nguyễn/Theo Trí thức trẻ/Habeco