clock

Doanh Nghiệp

21:16 01-04-2019

Hải Phát Invest bổ nhiệm thêm một Phó Tổng giám đốc sinh năm 1985

Sau khi được bổ nhiệm thêm nhân sự, Ban Tổng giám đốc điều hành của Hải Phát Invest sẽ có tất cả 6 thành viên.

HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest) vừa phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Đinh Thế Quỳnh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty.

Theo quyết định, ông Quỳnh được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc Hải Phát Invest từ 2/4/2019.

Ông Đinh Thế Quỳnh, sinh ngày 22/06/1985. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát, ông Quỳnh giữ chức Phó Tổng Giám đốc Hải Phát Land – một công ty con của Hải Phát Invest.

Như vậy, sau khi được bổ sung thêm nhân sự, Ban Tổng giám đốc điều hành của Hải Phát Invest sẽ có 6 thành viên do ông Đoàn Hòa Thuận, làm Tổng giám đốc. Chủ tịch HĐQT của Hải Phát Invest là ông Đỗ Quý Hải.

 
 

theo Bizlive