clock

Trong Nước

11:08 02-11-2015

Hành trình 10 năm đầu tư nước ngoài của Viettel

Sau 10 năm, tập đoàn này đã có mặt ở 10 quốc gia, đứng số 1 ở 5 thị trường, gồm cả Việt Nam...

Viettel bắt đầu ra nước ngoài kinh doanh viễn thông khi nhiều người còn chưa tin một công ty trong nước có thể làm được. 

Tuy nhiên, sau 10 năm, tập đoàn này đã có mặt ở 10 quốc gia, đứng số 1 ở 5 thị trường, gồm cả Việt Nam.

Theo Vneconomy