clock

Doanh Nghiệp

01:35 05-03-2019

Hệ thống Mai Linh hoàn tất lột xác thành Tập đoàn Mai Linh mới với vốn điều lệ gần 1.730 tỷ đồng

Mai Linh Group đã hoàn tất sáp nhập với Mai Linh Miền Bắc và Mai Linh Miền Trung, thành công ty mới Tập đoàn Mai Linh.

UBCK Nhà nước công bố thông tin đã nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi của CTCP Tập đoàn Mai Linh (MLG). Theo báo cáo, Mai Linh Group đã phát hành gần 172,9 triệu cổ phần để hoán đổi cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Mai Linh, CTCP Mai Linh Miền Bắc và CTCP Mai Linh Miền Trung.

Trước đó cả Mai Linh Miền Bắc (MLN) và Mai Linh Miền Trung (MNC) đều thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 29/6 để hủy đăng ký giao dịch nhằm sáp nhập với Mai Linh Group.

Theo trình tự, sau khi tiến hành hợp nhất, Mai Linh Group, Mai Linh miền Bắc và Mai Linh miền Trung sẽ chuyển toàn bộ tài sản, quyền sở hữu và nghĩa vụ hợp pháp sang cho công ty hợp nhất và chấm dứt sự tồn tại của các công ty trên. Công ty cổ phần sau hợp nhất sẽ lấy tên là Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh.

Trước sáp nhập, Tập đoàn Mai Linh có vốn điều lệ hơn 1.000 tỷ đồng, và sở hữu 47,8^% VĐL của Mai Linh Miền Bắc và 47,79% VĐL của Mai Linh Miền Trung.

Sau hợp nhất, công ty mới sẽ kế thừa toàn bộ và sẽ hoạt động trên nền tảng khách hàng, sản phẩm công nghệ của các công ty bị hợp nhất hiện nay. Công ty mới có vốn điều lệ gần 1.729 tỷ đồng.

 
 

theo InfoNet