clock

SỰ KIỆN

05:30 17-05-2019

Hội nghị ASEM về “Thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế và xã hội tại châu Á và châu Âu” đã góp phần nâng cao tính thiết thực của hợp tác ASEM.

Khẳng định vai trò và đóng góp tích cực của Việt Nam đối với ASEM với tư cách là một trong những thành viên sáng lập Diễn đàn

Hội nghị ASEM về “Thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế và xã hội tại châu Á và châu Âu” tiếp tục diễn ra tại thành phố Nha Trang.

Hội nghị đã tập trung thảo luận nhiều chủ đề quan trọng như phát triển bao trùm trong Cách mạng công nghiệp 4.0, kinh nghiệm và thực tiễn thực hiện mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”, tăng cường vai trò và sự tham gia của các bên liên quan và đẩy mạnh hợp tác giữa hai châu lục về phát triển bao trùm về kinh tế và xã hội.

Toàn cảnh phiên Bế mạc Hội nghị ASEM 2019

Đại biểu các nước dự phiên bế mạc

Đại diện các Đồng Sáng Kiến, đồng chủ trì phiên Bế mạc

 Đại diện các Đồng Sáng Kiến, đồng chủ trì phiên Bế mạc

Nhiều kinh nghiệm thực tiễn, điển hình hay của các thành viên Á – Âu cũng được chia sẻ tại Hội nghị, nhất là về tăng cường tính kết nối trong xã hội, tài chính bao trùm, sáng kiến cho tăng trưởng bao trùm, quy hoạch phát triển, cải thiện hệ thống phúc lợi cho người khuyết tật…  Nhiều thành viên ASEM đánh giá cao nỗ lực và nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, trong triển khai các dự án, chương trình hợp tác nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bao trùm và bền vững.

Phát biểu của Việt Nam

Phát biểu của Trưởng Quan chức Việt Nam tại ASEM 2019

Tại Phiên tổng kết, Hội nghị đã thống nhất nhiều giải pháp tăng cường phối hợp hành động trong ASEM. Nổi bật là thúc đẩy đóng góp của ASEM cho nỗ lực toàn cầu triển khai Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, Thỏa thuận Pa-ri về biến đổi khí hậu; gắn kết các sáng kiến, dự án và các Nhóm hợp tác chuyên ngành ASEM về tăng cường quyền năng phụ nữ, giảm nghèo, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực; thống nhất nhận thức và hành động để bảo đảm phát triển bền vững, sáng tạo và bao trùm trở thành mục tiêu cao nhất của tăng trưởng và động lực cho sự thịnh vượng; đặt người dân vào trung tâm của phát triển trong mọi sáng kiến và cơ chế hợp tác của ASEM; chia sẻ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đối tác công - tư về bình đẳng giới, tăng tính sáng tạo và khả năng cạnh tranh; thiết lập mạng lưới kết nối và chia sẻ thông tin giữa các bên liên quan. Các thành viên ASEM cũng nhất trí tiếp tục hỗ trợ các thành viên đang phát triển về tài chính, kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ xanh, sạch…

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Trưởng quan chức cao cấp ASEM của Việt Nam nhấn mạnh các kết quả của Hội nghị đã góp phần hiện thực hóa tầm nhìn của các nhà Lãnh đạo ASEM về thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế và xã hội với mục tiêu giảm nghèo và xây dựng một tương lai bao trùm, bền vững cho tất cả người dân. Các khuyến nghị chính sách và hành động cụ thể được thông qua tại Hội nghị sẽ đóng góp xây dựng những hướng hợp tác mới của ASEM về phát triển bền vững và bao trùm.

Sau hai ngày làm việc, Hội nghị đã nhất trí thông qua Báo cáo để trình lên Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEM lần thứ 14 tại Tây Ban Nha tháng 12 năm 2019 và Hội nghị Cấp cao ASEM lần thứ 13 tại Campuchia năm 2020.

Trong thời gian Hội nghị, các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc giữa các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, các bộ, ban ngành, viện nghiên cứu của nước ta với các đối tác Á - Âu cũng như chương trình tham quan đã góp phần giới thiệu những thách thức đặt ra, thành tựu của chính phủ và các tỉnh, thành trong phát triển, thu hẹp khoảng cách phát triển, bất bình đẳng, hướng tới các mục tiêu bền vững, thúc đẩy hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam với các thành viên Á – Âu.

Hội nghị ASEM về “Thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế và xã hội tại châu Á và châu Âu” đã góp phần nâng cao tính thiết thực của hợp tác ASEM, khẳng định đóng góp của ASEM cho nỗ lực toàn cầu vì phát triển bao trùm và bền vững. Sáng kiến này cũng tiếp tục góp phần triển khai chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương Việt Nam, khẳng định vai trò và đóng góp tích cực của Việt Nam đối với ASEM với tư cách là một trong những thành viên sáng lập Diễn đàn.

 

 

Bài & ảnh Ngọc Vân