HOSE công bố 57 mã không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 3 tới

clock

Tài Chính

02:11 06-07-2018

HOSE công bố 57 mã không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 3 tới

Ngoài những mã cổ phiếu có thời gian niêm yết dưới 6 tháng thì phần lớn là các cổ phiếu thuộc diện cảnh báo, kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ...

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 3/2018.

Theo đó, có 57 cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 3/2018. Ngoài những mã cổ phiếu có thời gian niêm yết dưới 6 tháng thì phần lớn là các cổ phiếu thuộc diện cảnh báo, kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ.

Trong đó, có 2 mã chứng khoán thuộc diện tạm ngừng giao dịch là CDO của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị và KSA của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận. Ngoài ra, mã STT của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist thuộc diện hủy niêm yết.

Cụ thể: có bốn mã chứng khoán thuộc diện kiểm soát đặc biệt gồm: AGF, HVG, KAC, PNC. Có 11 mã chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát gồm: CIG, ICF, LCM, NVT, OGC, PIT, PPI, PTL, PXI, RIC, VHG. Có 19 mã chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo gồm: AGR; CMX, HAG, HAS, JVC, LAF, NAV, PTC, PXT, RDP, SAV, SCD, SGT, TCR, TIE, TSC, TTF, VOS, VPK.

4 mã được kiểm toán có ý kiến ngoại trừ của tổ chức kiểm toán gồm: BHN, GIL, HLG, TNT và 16 mã chứng khoán có thời gian niêm yết dưới 6 tháng gồm: DBD, DPG, FRT, GEX, HDB, HSL, PMG, SGR, TCB, TGG, TPB, TVB, VHM, VPD, VPG, YEG.

 

Hà Anh/ Vneconomy