clock

Trong Nước

01:18 09-01-2018

Infographic: Việt Nam có bao nhiêu xe ôtô hết niên hạn sử dụng?

Tổng số xe sẽ hết niên hạn sử dụng từ ngày 1.1.2018 là 24.439 xe ôtô, trong đó có 2.632 xe chở người và 21.807 xe chở hàng.

Infographic: Việt Nam có bao nhiêu xe ôtô hết niên hạn sử dụng? - Ảnh 1.
 

theo Lao động