clock

Doanh Nghiệp

21:51 09-01-2023

KHÁNH HÒA: Họp báo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022

Sáng 9/1/2023, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022. Ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, phóng viên, nhà báo trên địa bàn tỉnh tham dự họp báo.

Toàn cảnh Họp báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 tỉnh Khánh Hòa

Ông Nguyễn Thanh Hà, Chánh Văn phòng UBND -  Người phát ngôn UBND tỉnh Khánh  Hòa

Năm 2022 kinh tế -xã hội tỉnh Khánh Hòa phục hồi, rõ  nét và đạt được kết quả quan trọng, nhiều lĩnh vực kinh tế có mức tăng trưởng cao so cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kinh tế -xã hội tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như: Giá nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất tuy có xu hướng giảm song vẫn tăng cao so với năm 2021; tiến độthực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh còn chậm; thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách giảm so cùng kỳ; công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao các chỉ số PAPI, PCI, SIPAS, PAR INDEX chậm được cải thiện dẫn đến việc thu hút đầu tư còn hạn chế; rủi ro lạm phát, nợ xấu gia tăng; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu là nguy cơ luôn tiềm ẩn;... Trong bối cảnh đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo, lãnh đạo sâu sát, thống nhất, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh. Với sự chung sức, đồng lòng và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, của các doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân.

Tăng trưởng kinh tế, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (theo giá so sánh 2010) năm 2022 ước được 54.505,2 tỷ đồng, tăng 20,7% so năm 2021, tăng cao nhất từ trước đến nay và là tỉnh có tốc độ tăng GRDP cao nhất cả nước (6 tháng đầu năm tăng 12,5%; 6 tháng cuối năm tăng 29,24%); là năm phục hồi kinh tế, lấy lại đà tăng trưởng

PV báo chí phỏng vấn tại họp báo, Nhà báo Phong Nguyên Báo Nhân Dân

Nhà báo Hải Luận, Báo Biên Phòng

Nhà báo Nguyễn Huân báo Bảo vệ Pháp Luật

Tình hình kinh tế -xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2022 sau hai năm đại dịch COVID-19 về tăng trưởng kinh tế Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (theo giá so sánh 2010) năm 2022 ước được 54.505,2 tỷ đồng, tăng 20,7% so năm 2021, tăng cao nhất từ trước đến nay và là tỉnh có tốc độ tăng GRDP cao nhất cả nước (6 tháng đầu năm tăng 12,5%; 6 tháng cuối năm tăng 29,24%); là năm phục hồi kinh tế, lấy lại đà tăng trưởng mạnh mẽ như: Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ gấp 3,75 lần; hoạt động dịch vụ khác gấp 2,36 lần; dịch vụ lưu trú và ăn uống gấp 2,2%; vận tải kho bãi tăng 40,12%; thương mại tăng 20,36%; nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 16,37%... góp phần vào mức tăng trưởng chung của toàn ngành kinh tế.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí Thư Tỉnh Ủy, Chủ Tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trả lời các câu hỏi PV Báo chí và Tổng kết Họp Báo

Quy mô nền kinh tế tỉnh Khánh Hòa ước năm 2022 được 95,97nghìn tỷ đồng xếp thứ 31/63 tỉnh, thành phố và xếp thứ 6 so với 14 tỉnh Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung Bộ.Cơ cấu nền kinh tế, ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,2%, ngành công nghiệp và xây dựng chiếm 32,39%,  ngành dịch vụ chiếm 46,53%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,88% (cơ cấu tương ứng năm 2021là:12,91%; 30,88%; 45,33%; 10,88%). GRDP bình quân đầu người năm 2022đạt 76,54triệu đồng, tăng22,34% so năm 2021. Năng suất lao động (theo giá hiện hành) năm 2022 ước được 147,18triệu đồng/lao động, tăng11,59% so năm 2021.

 

Bài & ảnh NGỌC VÂN