clock

CEO Việt

09:04 12-10-2020

Khát vọng vươn lên của doanh nhân trẻ

Doanh nhân trẻ là những người năng động, tiên phong, mạnh mẽ, dám chấp nhận rủi ro để thực hiện niềm đam mê với khát khao cống hiến cho nền kinh tế nước nhà. Cao Hoàng Sơn CEO Son Media là doanh nhân trẻ như thế. Hãy cùng Doanh nghiệp và Thương hiệu lắng nghe chia sẻ của Ông nhân kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Business & Brand VN: Ông cảm nhận như thế nào về Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10?

Ông Cao Hoàng Sơn: Đối với tôi, ngày 13/10 hằng năm là một ngày rất đặc biệt. Đây không chỉ là dịp ghi nhận của Nhà nước đối với nỗ lực, đóng góp của các thế hệ doanh nhân mà còn là ngày những người làm chủ doanh nghiệp (DN) như chúng tôi nhìn lại những cố gắng của mình, cũng như rút ra những bài học trong quá trình kinh doanh. Việc doanh nhân được ghi nhận trong cộng đồng chung, là sự ghi nhận cao nhất về vai trò của doanh nhân, để doanh nhân nhìn vào đó thấy động lực và vững vàng trong hội nhập.

 

Business & Brand VN: Vai trò của doanh nhân trẻ trong cộng đồng doanh nghiệp hiện nay cũng như đóng góp của họ đối với nền kinh tế đất nước thể hiện như thế nào?

Ông Cao Hoàng Sơn: Đối với nền kinh tế, DN là lực lượng xung kích, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. DN đổi mới thì nền kinh tế mới phát triển và doanh nhân trẻ phải là người tiên phong trong quá trình đổi mới đó. Trước bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, chúng ta càng thấy rõ vai trò của đội ngũ doanh nhân trẻ trên mặt trận chống tụt hậu về kinh tế. Từng doanh nhân trẻ phải mạnh dạn đổi mới sáng tạo, khát vọng vươn lên, tạo sự khác biệt và độc đáo trong từng sản phẩm của mình.

 

Business & Brand VN: Thời gian qua, trong lĩnh vực của mình, Ông đã có những sáng kiến thiết thực cũng như ứng dụng công nghệ mới trong quản lý?

Ông Cao Hoàng Sơn: Mục tiêu lớn nhất khi tôi thành lập Son Media là khuyến khích các bạn trẻ khởi nghiệp với môi trường kinh doanh thuận lợi, đồng thời tạo công ăn việc làm cho các bạn trẻ. Người Việt Nam chúng ta rất giỏi. Doanh nhân vận hành DN thì ai cũng phải có tầm nhìn và năng lực. Hiện nay, doanh nhân đóng vai trò quyết định trong việc tạo ra sản phẩm và dịch vụ chất lượng, uy tín và đáng tin cậy cho xã hội, góp phần quan trọng tạo công ăn việc làm cho người lao động và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội của đất nước.

 

Business & Brand VN: Để cộng đồng doanh nhân ngày càng phát triển, đóng góp hơn nữa cho nền kinh tế đất nước, Ông có đề đạt gì đến lãnh đạo Nhà nước?

Ông Cao Hoàng Sơn: Các DN trẻ như chúng tôi may mắn hơn so với trước đây, bởi các chính sách khuyến khích phát triển DN của Nhà nước và sự hỗ trợ tích cực của các cộng đồng doanh nhân đi trước, của nhiều hiệp hội... Tôi nghĩ, sự cần thiết đầu tiên chính là rút ngắn thời gian cho các thủ tục hành chính, bởi lẽ, thời gian càng dài thì chi phí càng cao và cơ hội kinh doanh càng hẹp. Mặc dù có các chủ trương một cửa, giảm thiểu các quy trình... nhưng thời gian của các thủ tục hành chính kéo dài không nằm ở chủ trương mà nằm ở con người thực thi. Cải thiện tư duy con người và cách vận hành của họ sẽ là những bước hỗ trợ vô giá dành cho DN.

 

Business & Brand VN: Xin cảm ơn Ông về những chia sẻ thú vị nhân ngày 13/10!

 

Hoài Anh