clock

Tài Chính

05:03 07-09-2015

Không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên giáo trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 4/9/2015, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức họp Ban Tuyên giáo để kiện toàn, phân công nhiệm vụ của Trưởng ban và các thành viên trong Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Tài chính trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Đinh Đức Xương, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Tài chính chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Đức Xương đã nêu bật những kết quả tích cực của công tác tuyên giáo của Đảng ủy Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đồng thời, đồng chí cũng lưu ý, Ban Tuyên giáo phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên giáo trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 

Báo cáo kết quả công tác tuyên giáo Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015, đồng chí Lê Thị Hoa, Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Tài chính cho biết, trong 5 năm qua (2010 - 2015), công tác tuyên giáo của Đảng ủy Bộ Tài chính đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể:

 

Đảng ủy Bộ đã trực tiếp tổ chức và chỉ đạo các Đảng bộ cơ sở tổ chức được 21 hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hằm năm (từ năm 2011 đến năm 2015; 33 hội nghị quán triệt Nghị quyết TW 3, TW4, TW5, TW6, TW7, TW8 và TW9)…

 

Đảng ủy Bộ đã định kỳ phối hợp với Ban Cán sự Đảng tổ chức được 12 hội nghị phổ biến, cập nhật thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên quần chúng về tình hình kinh tế chính trị thế giới và trong nước; tình hình Biển Đông và quan điểm đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta…

 

Cũng trong những năm qua, Đảng ủy Bộ đã duy trì đều đặn việc nắm bắt dư luận, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên công chức, viên chức trong các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thông qua báo cáo định kỳ của các đồng chí ủy viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ và hệ thống báo chí truyền thông nội ngành nhằm giúp cho cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, bức xúc nổi cộm…

 

Qua 5 năm triển khai thực hiện công tác tuyên giáo của cấp ủy tại Đảng bộ Bộ Tài chính và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Đảng ủy Bộ đã đúc rút 4 bài học kinh nghiệm:

 

 

Một là,chú trọng đề cao tính chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện mà trước hết là sự gương mẫu, tự giác làm theo của người chủ trì, đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, ngành, đoàn thể.

 

Hai là,thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo đôn đốc cơ sở phát hiện những hạn chế, tồn tại để kịp thời khắc phục.

 

Ba là,các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và tổ chức đoàn thể quần chúng kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Bốn là,tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy tốt vai trò của cơ quan tuyên tuyền trong ngành (Thời báo Tài chính Việt Nam, Tạp chí Tài chính, Trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính) và ngoài ngành, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như: hội nghị báo cáo viên, các lớp học chuyên đề, lớp bồi dưỡng chính trị, tuyên truyền trong sinh hoạt của các tổ chức đảng, đoàn thể…

 

Cũng tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Cụ thể là:

 

Thứ nhất, đổi mới phương pháp, nội dung công tác, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí…

 

Thứ hai, lựa chọn vấn đề trọng tâm, địa bàn trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tư tưởng, nhất là những vấn đề liên quan đến nguyên tắc tổ chức Đảng, liên quan đến cán bộ, đảng viên.

 

Thứ ba, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị…

 

Thứ tư, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02- NQ/ĐUK ngày 10/10/2012 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng”.

 

Thứ năm, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính giáo dục, thuyết phục và chất lượng, hiệu quả của công tác chính trị tư tưởng, gắn công tác chính trị tư tưởng với công tác tổ chức cán bộ…

 

Thứ sáu, tăng cường cung cấp thông tin tuyên truyền về hoạt động của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ, cấp ủy các cấp và các tổ chức đảng thuộc và trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính trên các phương tiện thông tin nội ngành.

 

Thứ bảy, tăng cường nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên để báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ có giải pháp giải quyết hiệu quả, xử lý những bức xúc, nổi cộm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của cá nhân và tập thể.

 

Ngoài ra, hội nghị đã thảo luận về Quy chế làm việc của Ban Tuyên giáo Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; chương trình công tác tuyên giáo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Thảo luận nội dung các dự thảo Quy chế và chương trình làm việc của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020./.

Theo nguồn tapchitaichinh.vn