clock

Trong Nước

02:31 09-05-2019

Khung giá vé máy bay nội địa áp dụng từ 1/7

Từ đầu tháng 7, giá vé máy bay trong nước hạng phổ thông không được quá 3,75 triệu đồng.

Từ ngày 1/7, khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên đường bay nội địa được quy định cụ thể như sau: Mức giá vé tối đa hạng phổ thông cho một chiều đi với khoảng cách dưới 500 km nhóm đường bay phát triển kinh tế xã hội là 1,6 triệu đồng/vé, nhóm đường bay khác là 1,7 triệu đồng/vé.

Khoảng cách từ 500 km - 850 km có giá tối đa 2,2 triệu đồng/vé; 850 km - 1.000 km có giá tối đa 2,790 triệu đồng/vé và 1.000 km - 1.280 km có giá 3,2 triệu đồng/vé. Mức giá vé cao nhất một chiều cho cự ly từ 1.280 km trở lên là 3,75 triệu đồng/vé.

Các mức giá tối đa trên đã bao gồm toàn bộ chi phí hành khách phải trả cho một vé máy bay, trừ các khoản thu sau: Thuế giá trị gia tăng; các khoản thu hộ doanh nghiệp cung ứng dịch vụ nhà ga hành khách và dịch vụ bảo đảm an ninh bao gồm: Giá phục vụ hành khách, giá đảm bảo an ninh hành khách, hành lý; khoản giá dịch vụ đối với các hạng mục tăng thêm.

Nội dung này được quy định tại Thông tư 17 về việc ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa do Bộ Giao thông Vận tải ban hành ngày 3/5.

 
 

theo Người Đồng Hành