clock

Công Nghệ

08:38 23-11-2022

Kỳ lân công nghệ đầu tiên của Việt Nam VNG chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị lên sàn UPCoM

Kỳ lân công nghệ đầu tiên của Việt Nam VNG chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị lên sàn UPCoM

Trong thông báo mới nhất, HĐQT Công ty cổ phần VNG đã thông qua nghị quyết về việc đăng ký cổ phiếu và đăng ký giao dịch trên sàn UpCom.

Cụ thể, ngày 28/11 tới đây, VNG sẽ chốt danh sách cổ đông để làm thủ tục đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch tại UpCom.

Sau ngày 28/11/2022, VNG sẽ dừng mọi thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu cho đến ngày cổ phiếu được chính thức giao dịch trên sàn UpCom trừ các giao dịch được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Theo BCTC quý 3, tại thời điểm 30/9/2022, vốn cổ phần của VNG đạt 358 tỷ đồng, tương ứng 35,8 triệu cổ phần. Doanh nghiệp còn gần 5.900 tỷ đồng LNST chưa phân phối. Về tài sản, tổng tài sản của VNG tại thời điểm cuối quý 3 đạt 9.200 tỷ đồng. Hiện VNG đang nắm giữ 65,48% cổ phần của Zion, đây là công ty sở hữu ví điện tử Zalo Pay. Khoản đầu tư vào Zion tại thời điểm cuối quý 3 đạt gần 2.562 tỷ đồng, tăng 680 tỷ đồng so với đầu năm. Tuy nhiên, Công ty cũng đã trích lập thêm 214 tỷ đồng vào đơn vị này, con số này vào cuối quý 2/2022 đạt hơn 2.000 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022, VNG đạt doanh thu thuần 5.764 tỷ đồng và lỗ sau thuế 764 tỷ đồng.

Kỳ lân công nghệ đầu tiên của Việt Nam VNG chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị lên sàn UPCoM  - Ảnh 1.
Mới đây nhất, vào ngày 18/11, 3 cổ đông ngoại đã tiến hành thoái vốn và không còn là cổ đông lớn tại VNG gồm Gamvest Pte. Ltd, Prosperous Prince Enterprises Limited, Tenacious Bulldog Holdings Limited.

Theo Nhịp sống thị trường