clock

Trong Nước

23:42 29-03-2019

Lộ diện ngân hàng có thu nhập bình quân nhân viên cao nhất hệ thống, tới hơn 50 triệu/tháng

Không phải Vietcombank! Riêng tiền lương bình quân của nhân viên ngân hàng này là 36,6 triệu đồng/tháng.

Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính tóm tắt kiểm toán năm 2018, ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế kỷ lục đạt gần 3.100 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2017.

Hoạt động kinh doanh ngoại hối có lãi 672 tỷ đồng, giảm 9,6% so với năm 2017. Hoạt động mua bán chứng khoán có lãi 193 tỷ, tăng đột biến 5 lần. Lãi từ hoạt động khác đạt 57 tỷ, tăng 130%.Trong đó, thu nhập lãi thuần của ngân hàng tăng 27% so với năm trước đạt 3.474 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động dịch vụ đạt 783 tỷ đồng, tăng 17%.

Như vậy, tổng nguồn thu ngoài hoạt động tín dụng của HSBC Việt Nam đạt hơn 1.700 tỷ, đóng góp 33% vào tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng này. Trong đó, nguồn thu chủ yếu là từ dịch vụ và kinh doanh ngoại hối.

Đến cuối năm 2018, tổng tài sản của HSBC Việt Nam vượt mốc 100 nghìn tỷ, tăng 14,7% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 12% đạt 44.111 tỷ đồng; huy động tiền gửi khách hàng tăng 14,4% đạt 85.072 tỷ đồng.

Về thu nhập của cán bộ công nhân viên, HSBC cho biết năm 2018, tiền lương bình quân/người/năm của ngân hàng đạt 439 triệu đồng, tương đương 36,6 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập bình quân/người/năm đạt 604 triệu đồng/người/năm, tương đương 50,3 triệu đồng/người/tháng.

Báo cáo của ngân hàng cũng cho biết, tỷ lệ nợ quá hạn năm 2018 của HSBC Việt Nam đạt 0,88%; tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,44%. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) ở mức 14%.

 
 

theo Trí thức trẻ