clock

Doanh Nghiệp

05:36 14-04-2016

Mức lương “khủng” của dàn lãnh đạo công ty tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Thù lao đã chi trả trong năm 2015 cho Hội đồng quản trị công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là 5,5 tỷ đồng, tương đương 0,37% lợi nhuận sau thuế.

Tập đoàn Vingroup do tỷ phú đôla Phạm Nhật Vượng làm Chủ tịch HĐQT vừa có thông báo về việc tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Theo đó, đại hội sẽ diễn ra vào ngày 22/4/2016 tại Quận Long Biên, Hà Nội.

Trong năm 2015 vừa qua, Vingroup có doanh thu thuần đạt 34.048 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2014. Tổng lợi nhuận gộp là 11.709 tỷ dồng và lợi nhuận sau thuế là 1.501 tỷ đồng.

Báo cáo phục vụ Đại hội cho hay, năm qua là một năm bứt phá với doanh nghiệp khi Vingroup mở rộng hoạt động kinh doanh nhiều lĩnh vực và cung cấp ra thị trường nhiều sản phẩm mới.

Một trong những nội dung sẽ được bàn đến trong Đại hội lần này là việc Phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng quảng trị và Ban kiểm soát Vingroup.

Theo đó, thù lao đã chi trả trong năm 2015 cho Hội đồng quản trị công ty là 5,5 tỷ đồng, tương đương 0,37% lợi nhuận sau thuế năm 2015.

Hiện, Hội đồng quản trị có 10 thành viên, như vậy, mỗi thành viên trong năm 2015 nhận trung bình là 550 triệu đồng.

Thù lao dành cho Ban kiểm soát là 1,5 tỷ đồng, tương đương 0,1% lợi nhuận sau thuế của Vingroup trong năm 2015.

Ban kiểm soát có 4 thành viên (1 thành viên từ nhiệm từ tháng 4/2015), tính trung bình, mỗi thành viên nhân 375 triệu đồng/năm.

Bản báo cáo cũng đã đưa ra dự kiến chi trả trong năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Theo đó, thù lao cho Hội đồng quan trị tối đa trong năm 2016 bằng 0,4% lợi nhuận sau thuế năm 2016. Ban kiểm soát sẽ nhận thù lao tối đa bằng 0,1% lợi nhuận sau thuế năm 2016.

Và mức thù lao cụ thể cho các thành viên sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị và trưởng Ban kiểm soát quyết định, nằm trong tổng mức thù lao nêu trên.

theo Trí Thức Trẻ