clock

Tài Chính

01:31 09-01-2018

Mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2018 đạt 17%

Mục tiêu này thấp hơn con số thực hiện trong năm 2017 là 18,17%.

Tại buổi họp báo công tác đảm bảo tiền mặt, an toàn, thông suốt hoạt động thanh toán dịp Tết nguyên đán 2018 và Thông tin kết quả điều hành chính sách tiền tệ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, trên cơ sở chủ trương của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ và các đánh giá, nhận định về tình hình kinh tế, vĩ mô, tiền tệ, năm 2018, NHNN điều hành CSTT chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm bảo đảm ổn định các cân đối vĩ mô và kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý.

Theo đó, dự kiến trong năm 2018, tăng trưởng tín dụng toàn ngành ngân hàng sẽ đạt khoảng 17%.

Dựa vào chỉ tiêu này, NHNN sẽ tiếp tục thông báo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng tới từng TCTD, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo mở rộng tín dụng đi đôi với hiệu quả.

Theo đó, tín dụng sẽ vẫn được tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. Các lĩnh vực rủi ro như bất động sản, chứng khoán sẽ tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ. Điều hành gắn liền với quá trình tái cơ cấu các ngành kinh tế.

“Trong quá trình điều hành, NHNN sẽ cân nhắc các công cụ về thời điểm, diễn biến kinh tế vĩ mô, tình hình tài chính các tổ chức tín dụng để đưa ra các biện pháp phù hợp, phấn đấu giảm lãi suất cho vay”, Phó Thống đốc nói.

NHNN cũng sẽ tiếp tục điều hành tỷ giá chủ động, linh hoạt phù hợp tình hình thị trường, các cân đối kinh tế vĩ mô, tiền tệ và mục tiêu chính sách tiền tệ; ổn định thị trường ngoại tệ, tiếp tục tăng dự trữ ngoại hối khi thị trường thuận lợi; tiếp tục thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước đối với thị trường vàng.

Đồng thời, đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu, trong đó có một số giải pháp như hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, đặc biệt là tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, quy định, cơ chế hỗ trợ cho quá trình cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của các TCTD, các quy định về xử lý vấn đề sở hữu chéo (trong đó, chú trọng các văn bản hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD năm 2010).

Bên cạnh đó, tập trung triển khai có chất lượng và đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” và Nghị quyết số 42/2017/QH14 thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD.

Ngoài ra, NHNN cũng sẽ tiếp tục tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giám sát ngân hàng phù hợp với yêu cầu thực tiễn của Việt Nam và các thông lệ, chuẩn mực quốc tế;...

 

theo Bizlive