clock

Doanh Nghiệp

06:21 10-01-2018

Ngân hàng đầu tiên giảm lãi suất đồng loạt cho dư nợ cũ

Các khoản vay hiện hữu đang áp lãi suất cao hơn "trần" mới được giảm ngay...

Sáng nay (10/1), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ban hành chính sách lãi suất cho vay mới, áp dụng cho cả dư nợ cũ.

Đây là ngân hàng thương mại đầu tiên ban hành kế hoạch triển khai cụ thể về giảm lãi suất, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 1/1/2018 và định hướng điều hành của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ngay sau khi cam kết tại hội nghị toàn ngành (ngày 9/1).

Cụ thể, Vietcombank tiếp tục giảm lãi suất cho vay đối với 5 đối tượng ưu tiên theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016.

Theo đó, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế được điều chỉnh giảm về mức tối đa 6%/năm.

Điểm đáng chú ý, thông thường, chính sách lãi suất mới áp dụng cho những khoản vay mới, trong khi tổng dư nợ đã ký rồi và đang áp dụng lãi suất cũ, việc điều chỉnh phải chờ đến kỳ tính lãi… Nhưng Vietcombank giảm luôn cho dư nợ đang có, thuộc 5 đối tượng ưu tiên nói trên.

Đối với các khoản cho vay hiện hữu có lãi suất 6,5%/năm, Vietcombank sẽ đồng loạt giảm 0,5% về mức 6%/năm.

Đối với các khoản cho vay hiện hữu có lãi suất trên 6%/năm cũng được điều chỉnh giảm về 6%/năm.

Các khoản giải ngân mới từ nay đến hết năm 2018 áp dụng mức lãi suất ưu đãi tối đa là 6%/năm.

Thời gian thực hiện ưu đãi lãi suất như trên được Vietcombank áp dụng từ 15/1/2018 đến 31/12/2018.

Các nhóm đối tượng áp dụng được dẫn giải cụ thể:

Nhóm một, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Nhóm hai, các doanh nghiệp thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định tại Luật Thương mại và các văn bản hướng dẫn Luật Thương mại.

Nhóm ba, các khoản vay phục vụ kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Chính phủ về trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nhóm bốn, các dự án phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Nhóm năm, các khoản vay phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Luật Công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn Luật Công nghệ cao.

Ngoài ra, Vietcombank áp chính sách giảm lãi suất trên cho các doanh nghiệp vay vốn thuộc lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Hiện dư nợ của các doanh nghiệp thuộc những nhóm trên đang chiếm tỷ trọng 42% tổng dư nợ của Vietcombank.

 

theo Vneconomy