clock

Trong Nước

01:35 08-01-2019

Nghệ An: Thưởng Tết cao nhất là 80 triệu đồng

Ngày 7.1, Sở LĐTBXH tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã có báo cáo về tình hình trả lương, mức thưởng tết của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mức thưởng các doanh nghiệp thưởng Tết cho người lao động cao nhất là 80 triệu đồng, thấp nhất là 150 ngàn đồng; mức thưởng bình quân là 4,5 triệu đồng – 5,5 triệu đồng/người.

Cụ thể, khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng cao nhất 80 triệu đồng/người, thấp nhất là 400 nghìn đồng/người; bình quân 5,5 triệu đồng/người.

Ở khối các Công ty do Nhà nước làm chủ sở hữu vốn, mức thưởng cao nhất là 20 triệu đồng/người, thấp nhất là 150 nghìn đồng/người; bình quân 4,7 triệu đồng/người.

Khối các doanh nghiệp tư nhân mức thưởng cao nhất là 10 triệu đồng, thấp nhất 500 nghìn đồng/người.

Khối doanh nghiệp FDI mức thưởng cao nhất là 45,3 triệu đồng/người, thấp nhất 300 nghìn đồng/người.

Cũng theo báo cáo, Công ty Cp Bao bì Sabeco Sông Lam mức thưởng Tết cao nhất là 80 triệu đồng/người.

Tiếp đó là các công ty như: Công ty TNHH liên doanh nguyên liệu giấy Nghệ An PP: 45,3 triệu đồng/người, Công ty CPTM Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ: 42,8 triệu đồng/người, Công ty CP Bao bì và KDTH Nghệ An 40 triệu đồng/người...

 

theo Lao động