clock

Trong Nước

10:22 25-09-2015

Nhập siêu tăng vọt lên gần 4 tỷ USD

Nhập siêu 9 tháng đầu năm là 3,86 tỷ USD; bằng 3,2% kim ngạch xuất khẩu...

Nội dung nổi bật:

- Tính chung 9 tháng đầu năm, xuất khẩu đạt gần 120,7 tỷ USD; tăng 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 124,6 tỷ USD; tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2014.

- Ước nhập siêu 9 tháng đầu năm là 3,86 tỷ USD; bằng 3,2% kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, khối FDI xuất siêu 11,9 tỷ USD; khối doanh nghiệp trong nước nhập siêu 15,8 tỷ USD.


Theo báo cáo mới nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa 9 tháng năm 2015, trong tháng 9/2015, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt 14,2 tỷ USD; giảm 1,9% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 9,8 tỷ USD; giảm 2,6%.

Tính chung 9 tháng đầu năm, xuất khẩu đạt gần 120,7 tỷ USD; tăng 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó xuất khẩu một số mặt hàng chủ yếu như dầu thô đạt 7,2 triệu tấn, tăng 4,7% về lượng nhưng lại giảm 47,4% về giá trị; dệt may đạt 17,1 tỷ USD, tăng 10,6%; da giày đạt 8,8 tỷ USD, tăng 18,4%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 4,9 tỷ USD, tăng 9,1%; điện thoại các loại và linh kiện đạt 23,2 tỷ USD, tăng 34,3%...

Về thị trường xuất khẩu, trong 9 tháng đầu năm 2015, xuất khẩu sang Mỹ tăng 19,6% và chiếm tỷ trọng 20,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Xuất khẩu sang EU tăng 12,4% và chiếm tỷ trọng 18,9%; xuất khẩu sang ASEAN giảm 1,9% và chiếm tỷ trọng 11,5%; xuất khẩu vào Trung Quốc tăng 12,5% và chiếm tỷ trọng 10,4%.

Ở chiều ngược lại, trong tháng 9/2015, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 14,3 tỷ USD; tăng 1,2% so với tháng trước. Trong đó, nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 8,4 tỷ USD; tăng 2,5%.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 9, kim ngạch nhập khẩu đạt 124,6 tỷ USD; tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2014.

Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu trong 9 tháng đầu năm bao gồm: máy móc thiết bị đạt 20,9 tỷ USD, tăng 30,2%; máy tính và linh kiện đạt 17,3 tỷ USD, tăng 31%; vải đạt 7,5 tỷ USD, tăng 8,7%; nguyên phụ liệu dệt may đạt 3,8 tỷ USD, tăng 9%; phân bón đạt 3,2 triệu tấn, tăng 9,4% về lượng nhưng giảm 6,7% về kim ngạch…

Về thị trường nhập khẩu, số liệu thống kê chi tiết cho thấy, nhập khẩu từ châu Á chiếm khoảng 80,2% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam. Các thị trường nhập khẩu chính là Trung Quốc, ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Như vậy, ước nhập siêu 9 tháng đầu năm là 3,86 tỷ USD; bằng 3,2% kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, khối FDI xuất siêu 11,9 tỷ USD; khối doanh nghiệp trong nước nhập siêu 15,8 tỷ USD. Việt Nam vẫn chủ yếu nhập siêu với khu vực châu Á.

Đánh giá chung về hoạt động xuất nhập khẩu 9 tháng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định, xuất khẩu đã đạt khoảng 73,2% kế hoạch năm (kế hoạch là 165 tỷ USD). Khối FDI vẫn duy trì vị trí dẫn đầu trong tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam.

 

Nguyệt Quế

Theo Trí thức trẻ