clock

Trong Nước

02:34 20-05-2019

Nợ công xuống mức thấp nhất 3 năm qua, mỗi người dân gánh bao nhiêu nợ?

Quy mô kinh tế năm 2018 của nước ta ước tính đạt khoảng 5,5 triệu tỷ đồng, nợ công ở ngưỡng 3,2 triệu tỷ.

Theo báo cáo vừa được Chính phủ gửi lên Quốc hội, tình hình nợ công tính đến hết ngày 31/12/2018 có khả quan và được kiểm soát. Theo đó, nợ công đã giảm xuống dưới 60% GDP, ở mức 58,4% GDP và cũng là mức thấp nhất 3 năm qua.

Quy mô kinh tế năm 2018 của nước ta ước tính đạt khoảng 5,5 triệu tỷ đồng, nợ công ở ngưỡng 3,2 triệu tỷ. Như vậy, bình quân trong năm 2018, mỗi người dân Việt Nam gánh hơn 32 triệu đồng nợ công.Mức nợ này còn thấp hơn cả kịch bản nợ công ở mức 63,9% GDP mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra hồi tháng 8/2018 và trong Nghị quyết 01 của Chính phủ.

Cùng với các số liệu liên quan đến nợ công thì báo cáo cũng cho thấy nợ Chính phủ 2018 ở mức 50% GDP, nợ được bảo lãnh Chính phủ là 7,9% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia 46% GDP.

Bội chi ngân sách Nhà nước (NSNN) ở mức 191,5 nghìn tỷ đồng, bằng 3,46% GDP, giảm so với dự toán được Quốc hội quyết định (3,7% GDP) trong đó, chỉ có ngân sách trung ương bị bội chi, còn ngân sách địa phương không bị bội chi.

 
 

theo Nhịp sống kinh tế