clock

Doanh Nghiệp

08:35 07-12-2015

PEN: Doanh thu tăng gấp 4 lần, lợi nhuận quý 3 giảm sâu

Kết quả quý 3 công ty chỉ lãi ròng 1,59 tỷ đồng, giảm sâu so với 2,4 tỷ đồng quý 3 năm ngoái.

Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex (PEN) công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2015.

Doanh thu thuần quý 3/2015 của PEN đạt 115 tỷ đồng, bằng 4,6 lần cùng kỳ 2014. Tuy nhiên, kết quả quý 3 công ty chỉ lãi ròng 1,59 tỷ đồng, giảm sâu so với 2,4 tỷ đồng quý 3 năm ngoái.

Lãi gộp quý 3 của PEN vẫn đạt 5,9 tỷ đồng, vượt xa con số 2,5 tỷ đồng cùng kỳ. Mặc dù vậy, doanh thu/chi phí hoạt động tài chính đều diễn biến bất lợi. Cụ thể, doanh thu tài chính giảm từ 1,3 tỷ đồng xuống còn 112 triệu đồng, chi phí tài chính quý 3/2014 ghi âm 303 tỷ đồng (được hoàn nhập) nhưng đến quý 3 năm nay đạt con số 1,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, khoản lợi nhuận khác cũng giảm sâu từ mức 2,6 tỷ đồng xuống 370 triệu đồng.

Lũy kế 9 tháng, PEN lãi ròng 1,6 tỷ đồng, tương đương 26,7% kết quả 9 tháng đầu năm 2014.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của PEN 9 tháng đầu năm âm 20,8 tỷ đồng. Bù lại, công ty vay nợ ròng trong kỳ 20,1 tỷ đồng. Dư tiền và tương đương tiền cuối quý 3 của công ty còn 15,4 tỷ đồng, giảm 5,6 tỷ đồng so với đầu năm 2014.

Đan Nguyên

Theo Trí thức trẻ/HNX