clock

Doanh Nghiệp

21:29 14-10-2019

PG Bank đại hội cổ đông bất thường

Ngày 15/10, PG Bank sẽ họp đại hội đồng cổ đông bất thường để kiện toàn nhân sự sau khi chủ tịch thôi chức.

Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) vừa có thông báo cho biết sẽ họp đại hội cổ đông bất thường vào ngày 15/10/2019.

Trong các nội dung họp, ngoài việc thông qua sửa đổi điều lệ ngân hàng còn có bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2020.

Trước đó, ông Bùi Ngọc Bảo đã thôi chức Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng kể từ ngày 23/9/2019 do không còn là Người đại diện phần vốn góp của Tổ chức là Cổ đông của Ngân hàng kể từ ngày 20/9/2019 theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 35 của Luật các Tổ chức tín dụng 2010 và Điểm d Khoản 1 Điều 49 của Điều lệ ngày 25/04/2019 của PG Bank.

Sau khi ông Bảo thôi nhiệm, PG Bank giao Ông Lê Minh Quốc – Thành viên Hội đồng Quản trị PG Bank làm Thành viên phụ trách Hội đồng Quản trị kể từ ngày 23/09/2019 cho đến khi PG Bank hoàn tất việc kiện toàn Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới.

Liên quan đến ông Bùi Ngọc Bảo, từ 25-27/9, Uỷ ban Kiểm tra trung ương đã xem xét, kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Ban thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và kết luận ông Bùi Ngọc Bảo - nguyên Chủ tịch HĐQT Petrolimex chịu trách nhiệm chính về vi phạm của Ban thường vụ Đảng uỷ Petrolimex.

Tại đại hội cổ đông ngày 15/10, PG Bank cũng trình lên cổ đông thay đổi điều lệ ngân hàng. Theo đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ thay Tổng giám đốc làm người đại diện theo pháp luật của PG Bank nhằm phù hợp thực tế vận hành cũng như định hướng, mục tiêu kinh doanh của ngân hàng.

PG Bank là ngân hàng đang trong giai đoạn tái cơ cấu. Vài năm trước, ngân hàng này đã định sáp nhập vào VietinBank nhưng thương vụ bất thành. VietinBank từng có ý định nhập PG Bank vào rồi biến ngân hàng này thành công ty tài chính.

Sau đó cũng có thông tin một số ngân hàng khác tìm hiểu PG Bank để bàn chuyện M&A nhưng chưa thành. Gần nhất là trường hợp HDBank cũng xúc tiến việc nhận sáp nhập ngân hàng do Petrolimex làm cổ đông lớn song sự việc vẫn chưa có tiến triển.

 
 

theo Trí thức trẻ