clock

Trong Nước

05:41 02-10-2015

Quý 4/2015, TP.HCM cần 100.000 lao động

Dự báo quý 4/2015, thị trường lao động TP.HCM cần 100.000 lao động, trong đó có khoảng 70.000 chỗ làm việc ổn định (tháng 10 là 17.000, tháng 11 là 20.000 và tháng 12 là 33.000) và 30.000 nhu cầu lao động thời vụ.

Kinh tế thành phố tiếp tục phát triển, các ngành công nghiệp trọng yếu ngày càng chiếm tỷ trọng cao và có tốc độ tăng bình quân cao hơn tốc độ tăng chung cũng cho thấy sự chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ các ngành kinh tế tốt hơn, theo hướng chuyển dần sang các ngành có hàm lượng công nghệ và chất xám cao. Do vậy, thị trường lao động thành phố tiếp tục phát triển theo hướng tăng yêu cầu chất lượng, trình độ và hạn chế về số lượng.

Về trình độ chuyên môn, nhu cầu lao động ở bậc Cao đẳng - Đại học – Trên đại học là 30%, Trung cấp 20%, CNKT - Sơ cấp nghề 15%, Lao động phổ thông 35%.

Nhu cầu tuyển dụng tiếp tục xu hướng tập trung vào nguồn lao động có trình độ, tay nghề. Tuy nhiên, những tháng cuối năm nhu cầu tuyển dụng sẽ tăng cao về nhu cầu lao động phổ thông để phục vụ nhu cầu sản xuất và các hoạt động dịch vụ cuối năm.

Những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao là Kinh doanh, Dịch vụ - Phục vụ, Công nghệ thông tin, Dệt may – Giày da, Du lịch, Tư vấn – Bảo hiểm, Cơ khí, Điện tử, Điện - Điện công nghiệp - Điện lạnh, Kinh doanh Bất động sản, Xây dựng – Kiến trúc…

Còn nhu cầu lao động thời vụ thì tập trung ở các nhóm ngành như: Kinh doanh – Bán hàng, Dệt may, Dịch vụ du lịch – Nhà hàng khách sạn, Dịch vụ phục vụ (bảo vệ, giúp việc gia đình…).

 

P.V/ DNSG